Texten 100 utgörs av blå och gula händer.
Foto: illustration Mårten Lindahl.

Seminarier:100 år av demokrati?

2021 var det 100 år sedan den allmänna och lika rösträtten infördes och demokratin blev en del av det svenska samhället. Svenska kyrkan Malmö anordnade en seminarieserie under året för att belysa demokratiaspekter i vår tid med utgångspunkt från kyrkans uppdrag, religionens plats i samhället och den etiska utvecklingen som vi alla är en del av.

2021 firades att det är 100 år sedan demokratins inträde i det svenska samhällslivet genom den allmänna och lika rösträtten. Denna utveckling har inneburit genomgripande framsteg genom decennierna. Men fortsättningen är inte självklar.

Svenska kyrkan Malmö gav plats för en seminarieserie under året som belyste demokratiaspekter i vår tid med utgångspunkt från kyrkans uppdrag, religionens plats i samhällslivet och den etiska utvecklingen som vi alla är en del av.

Illustration av ett virus och inne i viruset tre uppsträckta händer.

Seminarium 1: Kyrka och demokrati i pandemins tid

Vad sker med gemenskaper, mänskliga rättigheter och värdiga liv i och efter coronapandemin? Den frågan står i fokus i det första seminariet av fyra i seminarieserien 100 år av demokrati. Seminariet spelades in och sändes söndag 14 februari 2021 kl. 13. Här kan du se seminariet.

Illustration av en blå talarstol med ett gult kors framtill.

Seminarium 2: Kyrkans politiska krav

Vad är kyrkans ansvar i samhällslivet och vilken är makthavares och övriga civilsamhällets syn på kyrkan? Den frågan står i fokus i det andra seminariet av fyra i seminarieserien 100 år av demokrati. Seminariet hölls söndag 23 maj 2021 i S:t Pauli kyrka. Här kan du se en inspelning av samtalet.

illustration av fem blå gubbar på väg in i en kyrka med gult kors.

Seminarium om demokrati: Från förvaltning till församling

Är folkkyrkans tid förbi och hur ser kyrkans demokratisyn ut idag? Dessa frågor står i fokus i det tredje seminariet av fyra i seminarieserien 100 år av demokrati. Seminariet hölls söndag 12 september 2021 kl. 14.30 i S:t Pauli kyrka. Här kan du se seminariet.

Illustration av en blå gubbe som tittar på en tavla med fyra kors.

Seminarieserien "100 år av demokrati": Tron som konstart

Vad är "sanning" om människan? På vilka sätt skapar trons innehåll, tolkningsmöjligheter och olika skapandeprocesser mening och mål för samhällsutveckling? Dessa frågor står i fokus i det fjärde och avslutande seminariet i serien 100 år av demokrati. Seminariet spelades in i slutet av november i S:t Pauli kyrka.

Samhället har som funktion att både ge största möjliga frihet och utrymme för den enskilda individen samtidigt som goda förutsättningar bör finnas att leva tillsammans i en ansvarstagande gemenskap. Individ och kollektiv är ömsesidigt beroende av varandra. Samtidigt finns det en spänning emellan. Individen kan uppleva demokratiska överenskommelser, lagar, regler och förpliktelser som inskränkningar i hennes liv. Kollektivet, samhället, har å andra sidan behov av att reglera samhällslivet på ett sätt som kan gå ut över individens frihet. Det är inte bara en politisk och ideologisk fråga hur långt vi kan reglera och komma överens om hållningar – det är också en människosynsfråga. Spänningen mellan individ och kollektiv är själva demokratins livsnerv.

Albin Tanke, biträdande kyrkoherde