Texten 100 utgörs av blå och gula händer.
Foto: illustration Mårten Lindahl.

Seminarier:100 år av demokrati?

2021 är det 100 år sedan den allmänna och lika rösträtten infördes och demokratin blev en del av det svenska samhället. Svenska kyrkan Malmö anordnar en seminarieserie under året för att belysa demokratiaspekter i vår tid med utgångspunkt från kyrkans uppdrag, religionens plats i samhället och den etiska utvecklingen som vi alla är en del av.

2021 firas att det är 100 år sedan demokratins inträde i det svenska samhällslivet genom den allmänna och lika rösträtten. Denna utveckling har inneburit genomgripande framsteg genom decennierna. Men fortsättningen är inte självklar.

Svenska kyrkan Malmö ger plats för en seminarieserie under året som vill belysa demokratiaspekter i vår tid med utgångspunkt från kyrkans uppdrag, religionens plats i samhällslivet och den etiska utvecklingen som vi alla är en del av.

Samhället har som funktion att både ge största möjliga frihet och utrymme för den enskilda individen samtidigt som goda förutsättningar bör finnas att leva tillsammans i en ansvarstagande gemenskap. Individ och kollektiv är ömsesidigt beroende av varandra. Samtidigt finns det en spänning emellan. Individen kan uppleva demokratiska överenskommelser, lagar, regler och förpliktelser som inskränkningar i hennes liv. Kollektivet, samhället, har å andra sidan behov av att reglera samhällslivet på ett sätt som kan gå ut över individens frihet. Det är inte bara en politisk och ideologisk fråga hur långt vi kan reglera och komma överens om hållningar – det är också en människosynsfråga. Spänningen mellan individ och kollektiv är själva demokratins livsnerv.

Albin Tanke, biträdande kyrkoherde

Kontakt

Albin Tanke

Albin Tanke

Svenska kyrkan Malmö

biträdande kyrkoherde, Kyrkans Hus