Röd tegelbyggnad med rött tegeltak och trappstensgavlar.
Foto: Kristina Strand Larsson

Pilgrimsplats Liberiet

Precis söder om Lunds domkyrka ligger Liberiet, en röd tegelbyggnad som uppfördes under 1400-talet för att fungera som domkapitlets bibliotek. Sedan dess har huset haft många olika funktioner. I dag är det ett centrum för andlig fördjupning och pilgrimscentrum i Lunds stift.

Liberiets övre sal för meditation
Liberiets övre sal bjuder in till meditation Foto: Gunnar Menander

En rast- och mötesplats vid Lunds domkyrka

Tillsammans med Domkyrkoforum och Domkyrkomuseet är Pilgrimscentrum Liberiet en del av sammanhanget runt Lunds domkyrka och en sammanhållande funktion för de pilgrimsleder som korsar Lunds stift. Liberiet är hem åt såväl Pilgrimscentrum Lund som paraplyorganisationen Pilgrimsvägen.

Möten, samtal, meditation, bön och andlig fördjupning

På Pilgrimscentrum Liberiet erbjuds möten och samtal, meditation, bön och andlig fördjupning. Det är också en utbildningsplats och en informationsbyrå för pilgrimer på vandring genom Lunds stift. Liberiet är öppet för pilgrimsbön på olika tider och regelbundet arrangeras såväl pilgrimskvällar som pilgrimsvandringar. Ibland hålls pilgrimsböner även i domkyrkans krypta eller i besökscentret Domkyrkoforum.

Verksamheten leds av Lunds domkyrkoförsamling på uppdrag av Lunds stift och den ideella föreningen Killan, i nära samverkan med Klosterkyrkan, ideella medarbetare och olika nätverk. 

Olika teman varje år

Varje år arbetar verksamheten på Liberiet med ett särskilt tema som ledstjärna. År 2020 var temat Andlig hälsa. Andlig hälsa hör samman med inre hållbarhet men också yttre ting. I byggnaden Liberiet genomsyras arbetet med klimatsmarta och energisnåla lampor, ekologiska produkter och noggrann återvinning.

Klimatarbetet var också temat för 2021. Höjdpunkten var den klimatvandring som genomfördes av organisationen Pilgrim's Walk for future under sommaren och hösten 2021, från Vadstena i Sverige till Glasgow i Skottland. Syftet var att uppmärksamma de klimatutmaningar vi alla står inför. Vandringen avslutades vid klimattoppmötet COP26 i Glasgow. Under 2022 är pilgrimsleden Birgittavägen i fokus.

Pilgrimscentrum Liberiet tar emot grupper 

Pilgrimscentrum välkomnar grupper som till exempel arbetslag, konfirmander, barngrupper, skolklasser för att prova på pilgrimsvandring eller samtala kring andlig fördjupning.

Tillgänglighetsanpassat med tillgång till dusch och pentry

Liberiet har två våningsplan på cirka 100 kvadratmeter per våning. Det finns rullstolshiss och handikapptoalett med dusch. På nedre plan finns några viloplatser för trötta pilgrimsben och ett pentry för att värma mat.

Veckorytmen på Pilgrimsplats Liberiet

Länk till pilgrimsvagen.se

Liberiets källarplan för Pilgrimsvandrare
Liberiets källarplan välkomnar Pilgrimsvandrare Foto: Gunnar Menander

Liberiets historia

Liberiet uppfördes under 1400-talets senare del och fungerade då som domkapitlets bibliotek. Namnet kommer från det danska ordet ”liberi” som betyder boksamling eller bibliotek, vilket i sin tur kan härledas till det latinska ordet för bok: liber. Av alla de byggnader som fanns runt Lunds domkyrka under medeltiden är Liberiet det enda som finns kvar idag. 

Efter att Lunds universitet bildades år 1666, tog universitet över byggnaden och använde den som undervisningslokal för filosofiska fakulteten och huset kallades länge för Gamla akademien. 

Svenska gymnastikens fader fäktades på ovanvåningen

År 1765 inrättades en sal för fäktning på ovanvåningen. Här har bland andra Per Henrik Ling undervisat studenter i fäktning och gymnastik i början av 1800-talet. Per Henrik grundade Gymnastiska centralinstitutet, idag Gymnastik- och idrottshögskolan, och kallas även den svenska gymnastikens fader. Han var även poet och medlem av Svenska Akademin.

Hem åt Akademiska musikkapellet efter C G Brunius renovering

År 1843 ledde domkyrkoarkitekten Carl Georg Brunius en omfattande renovering av Lunds domkyrka och även Liberiet. Bland annat sattes nya fönster in och fäktningssalen gjordes om till övningssal för Akademiska musikkapellet, som var Lunds universitets orkester. Orkestern Akademiska kapellet grundades  år 1745 för att bidra med musik till universitetets ceremonier och är därmed landets tredje äldsta orkester.

Från år 1890 och ända fram till år 1966 användes Liberiet som panncentral, alltså uppvärmningscentral, åt Lunds domkyrka.

År 1979 genomfördes en renovering ledd av arkitekten och professor i äldre byggnadsteknik Ove Hidemark från Riksantikvarieämbetet. Därefter fungerade byggnaden som församlingslokal åt Lunds domkyrkoförsamling.

Med start år 2015 genomgick Liberiet en genomgripande renovering för att bland annat stabilisera konstruktionen och laga sprickor i valven. All el och VVS byttes ut samt ett nytt värme och ventilationssystem installerades.

13 oktober år 2019 invigdes Pilgrimscentrum Liberiet vilket idag fungerar som ett centrum för andlig fördjupning och pilgrimsverksamheten i Lunds stift.

Fyra symboler för vad Liberiet ska symbolisera och vara

I samband med Pilgrimscentrum Liberiets återinvigning och husvälsignelse år 2019 bars fyra symboler in i huset: en pilgrimsstav, ett brinnande ljus, en sten från en helig plats samt en ikon. Tanken är att de fyra symbolerna ska representera vad Liberiet ska symbolisera och vara;

  • Pilgrimsstaven för tanken till vandringen med Kristus. Gud är med i våra liv. Gud möter oss på vägen. Gud går vår vår sida. Gud är vårt stöd och vår ledning. Pilgrimscentrum är rent konkret ett härbärge och en mötesplats för pilgrimer. Ett gästfrihetens hus för trötta vandrare.  Förhoppningen är också att huset ska präglas av en anda som hjälper oss alla att upptäcka Guds närvaro i våra liv, som en livgivande och befriande kraft. 
  • Det brinnande ljuset är ett tecken för Andens kraft och för bönen. Allt som sker i detta hus syftar till andlig fördjupning, till ökad öppenhet för Guds nåd och vilja. Pilgrimscentrum är en plats för bön, meditation, andlig dans, bibelreflektion, undervisning och andlig vägledning. Liberiet ska vara  en samlingsplats för många som drivs av samma längtan. 
  • De heliga platserna berättar om hur Gud finns med och griper in i livet. Stenen är också en symbol för den kristna gemenskapen, de levande stenarna, som tillsammans finner sin gemenskap i Kristus. I huset samlar vi stenar från olika platser som vi lägger ner i vår stengömma, vårt lapidarium. Tanken är enkel: Varje sten är en berättelse, en vandring, ett minne. Vi är alla en del av den stora berättelsen. Vi är alla levande stenar i Kristi kyrka. 
  • Ikonen påminner om att det himmelska är mycket nära och att den kristna tron genom ord och sakrament låter oss ana Guds närvaro i våra liv. Inkarnation, förkroppsligande, människoblivande – det är centrum i den kristna tron. Gud blir människa och stiger in i den skapade verkligheten, in i tid och rum.  Gud uppenbarar sig för oss så. Gud är inte långt borta. Gud är nära. I ord och sakrament blir Gud ett med våra liv.
Pilgrimsstavar i Lunds domkyrka

Pilgrimsvandring

Att pilgrimsvandra är att be med fötterna. Det är både en inre och en yttre resa till en helig plats. Lunds domkyrka och pilgrimscentrum Liberiet är navet för de pilgrimsvägar som går genom Skåne och Blekinge.

Relaterad information

Rött kors på gul botten.

Pilgrimsvägen Skåne Blekinge

Pilgrimsvägarna i Lunds stift sträcker sig bortom stiftets gränser och ingår i det nätverk av leder som binder samman vallfartsorter i hela Europa, till exempel Santiago de Compostela i Spanien, Vadstena i Sverige och Nidaros i Norge. Från Trelleborg i söder och Malmö i väster går Pilgrimsvägen in mot Lunds domkyrka. Paraplyorganisationen Pilgrimsvägen Skåne Blekinge samlar information om lederna i stiftet.

Killans bönegård på Österlen

Killans bönegård i Ö Vemmerlöv på Österlen är en plats för bön, reträtt och andlig vägledning. Bönegården drivs som en ideell förening.