Foto: Darryl Erskine

Klosterkyrkan

Klosterkyrkan i Lund ligger på Trollebergsvägen 4, ett stenkast från Lunds centralstation.

Här hittar du information om vad som händer i kyrkan under veckorna. En bit ner finns också historisk information om kyrkan.

Kyrkan är öppen tisdag - fredag kl 9-15 och i samband med gudstjänster och annan verksamhet.

Vill de veta mer om kyrkans tillgänglighet? Skrolla längst ner på sidan!

Varje vecka i klosterkyrkan

Söndag

18.00 Mässa

Torsdag

19.00. Sinnesromässa

Lördag

18.00 helgsmål med musik

 

Se aktuell information i kalendern.

tillgänglighet i klosterkyrkan

Arbetet med tillgängligheten är under utveckling. Just nu inväntas en större renovering som möjliggör mer permanenta lösningar både i kyrkorummet och på kyrkogården.

HÖRSELNEDSÄTTNING

Det finns hörslinga i kyrkorummet, dock inte framme i koret. Det finns även hörstavar att låna i samband med gudstjänster. Vid gudstjänter som firas i koret rekommenderas att man sitter på första bänkraden för att fånga in ljudet från hörslingan.

SYNNEDSÄTTNING

Belysningen är dunkel i rummet. Grön psalmbok med större text finns att tillgå. Fram till högaltaret finns inga dolda trappsteg.

RÖRELSEHINDER/RULLSTOL

Kyrkogårdens enda ingång utan trappor finns i anslutning till parkeringen bakom kyrkan. Stora delar av kyrkogården är utan trappsteg, men underlaget i gångarna är inte optimalt att ta sig fram på.

 

Det finns ingen dörröppnare till kyrkans huvudingång, däremot finns möjlighet att fälla ut en tillfällig ramp för den som behöver hjälp över tröskeln, som är något högre än standard.

 

I kyrkan finns handikapp-WC av en något äldre modell. Den rymmer vanlig manuell rullstol, men kan vara svåråtkomlig med elrullstol. Toaletten är tillgänglig i samband med gudstjänster.

 

Säsongsblommor står på altaret. Ca 1 gång/vecka används rökelse i rummet.

 

Vid nattvardfirande används alltid glutenfria oblater och avalkoholiserat vin.