En kvinnlig präst i ljusblå kavaj sitter i en soffa och pratar i telefon.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Få stöd av kyrkan

Genom Lunds domkyrka kan du få stöd i frågor som rör allt från sorg, relationsproblem och krisbearbetning till när du behöver söka pengar i fonder och stiftelser. Att prata med en präst eller diakon kostar inget och du behöver inte vara medlem. För dig som är student finns också Studentprästerna.

Diakoni är kyrkans sociala arbete

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Diakonen fungerar som ett praktiskt stöd vid livskriser och är en länk mellan kyrka och samhälle. Ofta har diakonen kontakt med socialtjänst, sjukvården och ideella organisationer. I Lunds domkyrkoförsamling är Sandra Lindqvist diakon. 

Prata med en präst eller diakon

Ett enskilt samtal med en präst eller en diakon i Svenska kyrkan kallas för själavårdssamtal. Du bestämmer vad samtalet handlar om. Det kan gälla frågor om livet, relationer, tro, sorg, stress, prestationsångest –  det stora eller det lilla.

Du kan få samtalsstöd via telefon, digitalt där vi ser varandra via skärmen, eller i ett fysiskt möte i ditt hem eller i kyrkan. 

Du behöver inte tillhöra kyrkan eller vara troende

För präster och diakoner är tron på Gud självklar, men du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende. Du får – men behöver inte – prata om Gud eller be när du talar med en präst eller diakon. Samtalen är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt. 

Boka samtal

Boka samtal med präst eller diakon i Lunds domkyrka

Är du student eller anställd vid Lunds universitet, SLU Alnarp eller Campus Helsingborg kan du boka samtal med Studentprästerna. Ring 046-71 87 35 eller skicka ett mejl till
studentprasterna.lund@svenskakyrkan.se

Sorgegrupper

För dig som under året har förlorat en nära anhörig eller vän finns möjlighet att vara med i en kostnadsfri samtalsgrupp där du får dela tankar och erfarenheter med andra som är i en liknande situation. Varje människas sorg är unik, men när man drabbas kan det vara till stor hjälp att upptäcka likheter och skillnader i andras berättelser och att få dela sin egen upplevelse. Gruppen träffas sju gånger och leds av en präst och en diakon. Församlingarna i Lund samverkar och grupper startar regelbundet i någon av Lunds församlingar. Hör av dig till diakon Sandra Lindqvist för att få veta mer. 

Särskilda sorgegrupper 

Sjukhuskyrkan i Lund erbjuder särskilda sorgegrupper för dig som har mist en livspartner, ett vuxet barn och för dig som mist ett nyfött barn eller ett barn i magen. 

Sorgegrupp för dig som är student

Studentprästerna erbjuder både enskilda samtal och deltagande i sorgegrupper om du förlorat någon närstående. Träffarna sker på eftermiddagstid på Domkyrkoforum och startar när gruppen är full . Anmälan sker löpande under året till Lisa Svensson, präst. Se nedan för kontaktuppgifter.

Bikt

Bikten är ett samtal där man tillsammans med en präst får möjlighet att inför Gud lägga fram det man vill be om förlåtelse för. Ta kontakt med någon av församlingens präster genom att ringa Svenska kyrkan Lunds växeln på 046-71 87 00 och be att få prata med en präst i Lunds domkyrkoförsamling.

Läs mer om bikt i Svenska kyrkan

Kontakta studentprästerna

Studentprästerna erbjuder samtal för dig som är student eller anställd vid Lunds universitet, SLU-Alnarp eller Campus Helsingborg, oavsett tro eller livsåskådning. De erbjuder också olika aktiviteter som ekumeniska gudstjänster, fredagskvällarna TacoLov och studentkören USCh.

Sjukhuskyrkan

Oavsett om du är patient, närstående eller personal har du vårt stöd. Vi finns naturligtvis där för dig i livets alla svåra stunder men vi har även olika former av kreativa versksamheter, sorgegrupper och retreater.

Ett par sitter på en klippa i motljus i solnedgång.

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning i Lund erbjuder möjligheter att genom samtal hitta lösningar på de problem som uppstått i relationen till en partner eller till en annan närstående.

Diakonicentralen i Lund

Diakonicentralen drivs av Svenska kyrkan i Lund. Det är en verksamhet som kan ge stöd till personer i utsatta livssituationer. Här finns möjlighet till rådgivning och samtal med socialkurator och diakon.

Kontakta präst eller diakon för samtal

  Relaterat innehåll

  En manlig präst pratar i mobiltelefon.

  Jourhavande präst

  Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

  En kvinna i stickad tröja talar teckenspråk mot kameran.

  Samtalsjour för döva via bildtelefon

  Svenska kyrkans nationella jourtelefon på teckenspråk har ett uppehåll under våren.

  Kolme graafista kuvaa caatista, puhelimesta ja nettikirjeestä.

  Palveleva puhelin

  I Sverigefinska telefonjouren kan du prata finska, chatta eller skriva ett digitalt brev. Ruotsin kirkon keskusteluapu ja kriisipuhelin. Voit soittaa, lähettää nettikirjeen tai chattailla päivystäjän kanssa luottamuksellisesti.

  200 starka berättelser om diakoni

  Vad gör en diakon? I projektet Diakoni och välfärd har cirka 200 människor berättat om Svenska kyrkans sociala arbete. Här kan du ta del av ett par av berättelserna.