Samtalsgrupper

Sjukhuskyrkan inbjuder till samtalsgrupper om sorg. Vi har tre olika sorgegrupper, en för dig mitt i livet som mist din livskamrat, en för dig, förälder, som mist ditt nyfödda barn eller ett barn i magen och en för dig, förälder, som mist ditt vuxna barn.

Samtalsgruppen kan vara ett tillfälle att bearbeta sorgen tillsammans med andra. Det är ibland en hjälp att möta andra som är i en liknande situation, att få berätta sin egen historia och lyssna till andras. Det kan också vara bra att se att sorgen i sig har olika faser och att det kan gå att komma vidare med tiden, även om det är svårt att känna just nu.

 

För dig som mist din livskamrat 

Gruppen riktar sig till dig som är upp till 65 år.
Du som är 66 år och äldre kan höra av dig till den lokala församlingen på din hemort.

Anmälan 

Du är välkommen att anmäla dig när som helst och en ny grupp startar så snart vi har minst fyra deltagare.

Vi som leder gruppen arbetar båda inom Sjukhuskyrkan i Lund, Maria Lundberg är präst i Svenska kyrkan och Åsa Ram är pastor i Equmeniakyrkan.

Plats

Träffarna äger rum i Sjukhuskyrkans lokaler, Lasarettsgatan 9, fjärde våningen. 

Vi träffas varannan tisdag/torsdag kl. 16:00-17:30, cirka fem gånger. Datum för samlingarna får du när du anmält dig. Deltagarantalet är begränsat till sex personer.

 

För dig som mist ett litet nyfött barn eller ett barn i magen

 

Anmälan

Du är välkommen att anmäla dig när som helst och en ny grupp startar så snart det finns minst fyra deltagare.

Vi som leder gruppen, Maria Rosman och Olof Bråliden, arbetar båda som präster i Sjukhuskyrkan i Lund.

Plats

Träffarna äger rum i Sjukhuskyrkans lokaler, Lasarettsgatan 9, fjärde våningen.

Datum för samlingarna får du när du anmält dig.

 

För dig som mist ditt vuxna barn

Anmälan

Du är välkommen att anmäla dig när som helst och en ny grupp startar så snart det finns minst fyra deltagare.

Jag som leder gruppen, Maria Rosman, arbetar som präst inom Sjukhuskyrkan i Lund.

Plats

Träffarna äger rum i Sjukhuskyrkans lokaler, Lasarettsgatan 9, fjärde våningen.

Datum för samlingarna får du när du anmält dig.