Palmsöndagen

Vägen till korset

Text: Markusevangeliet 11:1-11

När de närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania vid Olivberget skickade Jesus i väg två av sina lärjungar och sade till dem: ” Gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den hittar ni genast en ungåsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er vad ni gör, så svara: ”Herren behöver den, och han skall strax skicka tillbaka den. ” De gav sig i väg och såg en ungåsna stå bunden ute på gatan vid en port, och de tog den. Några av dem som stod där frågade: ”Vad gör ni? Tar ni åsnan?” Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt, och då lät man dem gå. De ledde åsnan till Jesus och lade sina mantlar på den, och han satte sig upp på den. Och många bredde ut sina mantlar på vägen, andra strödde ut löv som de tog från träden runt om. Och de som gick före och de som följde efter ropade: ”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer! Hosianna i höjden! ”Så kom han in Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sett på allt vände han tillbaka till Betania med de tolv, eftersom det redan var sent.

 

 För mig är Palmsöndagen en glädjens dag med firande gator över en befriare som ödmjukt kommer inridande på en åsna. Jesus som får ett varmt välkomnade in i Jerusalem med människor som vill visa sin uppskattning inför honom. Människor som önskar vara en del i budskapet som Jesus anländer med. Allt som börjar med firande och fröjd som sedan ska bli en del av det stora mysteriet med Jesus död och uppståndelse. Jesus som denna dag fyller människorna med längtan, tro, hopp och glädje med sin närvaro. En längtan och närvaro som fortfarande lever, finns kvar i oss och kring oss. Det gör att jag blir påmind om att visa min uppskattning till min tro på Jesus och Gud. Där jag också vill vara en del av dagen med gator av mantlar, löv och ropande människor ”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn”.

För mig förmedlar Palmsöndagens text också Jesus mod, att våga försöka göra det bästa av livet även om det finns svårigheter längre fram. Att försöka likt Jesus behålla livets mod, dela med sig av sin längtan, tro, hopp och glädje med människor till tidens slut. Orden ifrån psalm 89 vers 1 får sammanfatta min betraktelse av Palmsöndagen och ge dagen ett extra gung medan jag glatt nynnar vidare i psalmens melodi. 

Se, Jag vill bära ditt budskap, Herre, av hjärtat sjunga ditt lov och pris.

Med glädje vill jag ditt ord förkunna, som gör den svage vis.

Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda, att andra där din kärlek kan se.

Ja låt ditt ord i mitt liv få råda, då kan din vilja ske.

/Sebastian Becke, Diakon