Stenbräcka 2023

Stenbräcka är inriktad på sport, vandring och rörelse med första träffen under december 2022 och läger under en sommarvecka i juni på Stenbräcka lägergård i Blekinge skärgård med närhet till bad och fotbollsplan.

Stenbräcka passar alla om du är aktiv med sport eller inte. Du som deltar behöver inte tycka, se ut eller tro på något speciellt sätt, men du ska vara beredd på att lägga ifrån dig mobilen och fylla en vecka med fartfyllda aktiviteter och djupa frågor om tro och liv. 

plats Torn och Stenbräcka 
startdatum December 2022 
dag och tid Träffas ca en gång i månaden på söndagar 
antal platser 35 
lägerdatum 16 juni-22 juni 2023 
konfirmation 29 juni i en av Torns församlings kyrkor 
kostnad 720 kr