Pilgrim

Vad är pilgrim? Föreläsningskväll 14 mars kl 18.30 om livsmod och motståndskraft med Magnus Malmgren, pilgrimspräst,

Föreläsningskväll om pilgrimsvandring
Torsdagen den 14 mars kl 18.30-21 Nöbbelövsgården.

Vandringsfolket - Om livsmod, växtkraft och motståndskraft
Vad är pilgrim, varför och hur? Tankar om pilgrimsteologi 10 år efter invigningen av Pilgrimsvägen Skåne-Blekinge, med Magnus Malmgren, pilgrimspräst för Lunds stift.
Vi börjar med kvällen med lättare vegetarisk måltid, pris 50:-
Anmäl dig gärna till måltiden (och ev specialkost): Agneta Carlberg