Foto: Emma Berkman/Luleå stift

Nu monteras solceller på stiftskansliet

Nyhet Publicerad

Den 12 september påbörjades arbetet med att montera solceller på taket av stiftskansliet i Luleå. Det blir både ett stöd för fastighetens elförsörjning och för församlingar som också går i tankar om solceller.

På måndagsmorgonen kunde förvånade grannar på Sandviksgatan i Luleå se en enorm kranbil lyfta upp byggmaterial på taket av nummer 43. Det är den fastighet som prästlönetillgångarna i Luleå stift förvaltar och där stiftskansliet, med igång från Stationsgatan 20, också ingår.

– Det känns nervöst och mycket bra, särskilt eftersom vi beställde dem i tid innan rusningen började på grund av de höga elpriserna, säger Malin Skogqvist, handläggare för miljö och hållbar utveckling i Luleå stift.

Foto: Malin Skogqvist/Luleå stift

Stöd för elförsörjningen och till församlingar som går i solcellstankar

Förarbetet med solcellerna börjades 2021, beslutet togs sedan av stiftsstyrelsen i december samma år. Det finns flera vinningar med att både stiftskansliet och den andra byggnaden som prästlönetillgångarna förvaltar nu får solceller:

– Det blir ett stöd i fastighetens elförsörjning och så bygger vi mer erfarenheter om processen, så att vi kan bli ett bra stöd för församlingar som funderar på solceller, säger Malin Skogqvist.

Monteringsarbetet beräknas vara klart i början av november och solcellerna kommer sedan producera cirka 28 000 kWh/år.

Miljö och hållbar utveckling

Luleå stift vill med sitt arbete kring hållbar utveckling skapa en långsiktig hållbarhet. I det arbetet ingår miljö- och klimatfrågorna.

Prästlönetillgångarna i Luleå stift

Skog, jord och fonder som Svenska kyrkan förvaltar går under namnet prästlönetillgångarna. De ska bidra till Svenska kyrkans förkunnelse och förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt.

Luleå stift har antagit en hållbarhetsstrategi

I december 2021 antog stiftsstyrelsen en hållbarhetsstrategi. Biskop Åsa Nyström och Malin Skogqvist, samordnare, berättar mer om strategin, som vill ta ett helhetsgrepp på Luleå stifts arbete med en tydlig länk till Svenska kyrkans "Färdplan för klimatet".