Personuppgifter i bild, ljud och film

Här kan du läsa mer om hur församlingen hanterar dina personuppgifter vid fotografering samt ljud- och videoinspelning i syfte att informera.

Luleå domkyrkoförsamling använder bilder och ibland ljud/film för att berätta både i text och bild om Svenska kyrkans verksamhet. För att visa levande verksamhet behöver människor synas.

Bilderna/ljuden/filmerna publiceras i olika former av tryckta informationsmaterial, i Luleåförsamlingarnas tidning Kyrknyckeln som skickas ut till samtliga hushåll i Luleå, på församlingens egna webbplatser och i viss mån i egna kanaler i sociala medier.

I en del verksamhet händer det att församlingen tar bilder som en del av den nödvändiga personuppgiftsbehandlingen för att kunna genomföra verksamheten tryggt och säkert. De bilderna publiceras inte. Läs mer om hur dina personuppgifter behandlas i de situationerna här.

vi frågar/informerar först

Det ska vara frivilligt att vara med. Församlingen har som grundregel att alltid ta in samtycken inför fotografering samt ljud- och filminspelning, när syftet är att informera om verksamhet. Om du är under 16 år, ska även din(a) vårdnadshavares godkänna att du är med. 

I sällsynta fall, till exempel vid större historiska händelser, kan det hända att vi samlar in bild/ljud/film med intresseavvägning som grund. Då informerar vi om vad vi gör och ger människor möjlighet att säga till ifall de ändå inte vill synas på bild/ljud/film.

Hur länge?

Bilderna/ljuden/filmerna gallras ut när de inte längre är aktuella.

Om du har gett ditt samtycke, kan du också närsomhelst ta tillbaka det. Skicka ett mejl till lulea.domkyrkoforsamling@svenskakyrkan.se.

I vissa fall sparar vi även bild/ljud/film i församlingens arkiv. Läs mer om arkivering nedan.

Övergripande information

OFFENTLIGHETSPRINCIP OCH ARKIVERING

I Svenska kyrkan finns en inomkyrklig offentlighetsprincip och välordnade arkiv som räknas som en del av Sveriges nationella kulturarv. Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan §10-12 slår fast att det ska vara på det sättet och syftet är att var och en ska ha rätt att ta del av Svenska kyrkans handlingar samt att möta behov av information för rättskipning, förvaltning och forskning.

Personuppgifter som vi samlar in arkiveras i vissa fall. Vi kan också vara skyldiga att lämna ut dem ifall någon begär ut dem enligt den inomkyrkliga offentlighetsprincipen. Detta gäller naturligtvis inte sekretessbelagda uppgifter.

Läs mer om den inomkyrkliga offentlighetsprincipen och arkivlagen i Svenska kyrkan här

Tillbaka till toppen av sidan

DINA RÄTTIGHETER

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de av dina personuppgifter som vi behandlar samt information om hur vi behandlar dem (under förutsättning att du kan visa din identitet).

Du har även rätt att begära rättelse, radering, begränsning av användningen, flyttning eller komplettering av de av dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att dra tillbaka ett samtycke, om du tidigare samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter på ett visst sätt men ångrar dig.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Tillbaka till toppen av sidan

KONTAKTPERSON I FÖRSAMLINGEN

Varmt välkommen att kontakta personalhandläggare Sofi Wennberg, 0920-26 48 09.

Tillbaka till toppen av sidan

DATASKYDDSOMBUD

Dataskyddsombud August Berg, AGIO, 070-237 81 63.

Luleå domkyrkoförsamling har avtal med Agio, upphandlat av Luleå stift avseende Dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska göra årlig revision och se till att lagen efterföljs.

Tillbaka till toppen av sidan

Personuppgifter när du deltar i gruppverksamhet

Här kan du läsa mer om hur församlingen hanterar dina personuppgifter när du deltar i gruppverksamhet.

Personuppgifter när du prenumererar

Alla som vill, har möjlighet att prenumerera på tips om valda verksamheter i församlingen. Tipsen skickas via sms, mejl eller post. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter om dig när du prenumererar.