Foto: Magnus Aronson/Ikon

Kyrkoval 19 september 2021

(Ur Kyrknyckeln nr 3 2021)

Kyrkoval 19 september 2021

Söndag 19 september är det val i Svenska kyrkan. Om du är medlem, 16 år och äldre, kan du rösta om hur du vill att Svenska kyrkan ska styras de kommande fyra åren. Du kan välja att rösta i vallokalen på valdagen, förtidsrösta i en röstningslokal, rösta med bud eller brevrösta.

För ett år sedan inleddes arbetet med att säkra ett tryggt kyrkoval med anledning av pandemin. I samverkan med Folkhälsomyndigheten följs utvecklingen noga. Det kommer att finnas anvisningar för alla röstande i röstnings- och vallokalerna. Om du inte kan eller vill rösta i en lokal kan du brevrösta eller budrösta.

Val till tre nivåer

Kyrkovalet är egentligen tre olika val: till kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet. Det är de beslutande organ som styr församlingen eller pastoratet, stiftet och Svenska kyrkan på nationell nivå. Det motsvarar ungefär kommun, region och riksdag.

Nomineringsgrupper

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas nomineringsgrupper. På kyrkovalets webbplats finns namnen på alla grupper och kandidater. 
Kandidater i Kyrkovalet 2021

Röstkort

Alla som har rösträtt får ett röstkort som skickas ut till folkbokföringsadressen. Du bör ha fått ditt röstkort senast 1 september. Har du tappat bort ditt röstkort kan du beställa ett nytt här: Beställ nytt röstkort 

Genom att rösta påverkar du vad kyrkan ska göra lokalt, regionalt och nationellt. Vad tycker du att Svenska kyrkan ska arbeta med? Din röst är viktig!

Kyrkoval 19 september 2021

Du kan också vända dig till din församlingsexpedition för att få ett nytt röstkort utskrivet.

Förtidsröstning

Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din vallokal. Du kan förtidsrösta i samtliga röstningslokaler i hela landet under perioden 6–19 september. Ta med ditt röstkort och legitimation.

Röstningslokaler i Luleå domkyrkoförsamling

Kyrkogatan 7C i Luleå. Öppet dagtid måndag-fredag kl. 10-15 under valperioden.
Kvällsöppet onsdag 8 september och onsdag 15 september kl. 17-20.
Helgöppet lördag 11 september och lördag 18 september kl. 10-14 samt söndag 19 september kl. 12-20.

Röstningslokaler i Nederluleå församling

Församlingsexpeditionen, Petrigården, Församlingsvägen 12, Gammelstad.
Öppet dagtid måndag-torsdag kl. 10-12, 13–15 och fredag kl. 10-12 under valperioden.
Kvällsöppet onsdagar kl. 17-20.
Helgöppet lördag 11 september och lördag 18 september kl. 10-13 samt söndag 19 september kl. 9-11 och 13–20.

Lulavanskolan tisdag 7 september kl. 17-20
Klöverträskskolan torsdag 9 september kl. 17-20
Persöskolan tisdag 14 september kl. 17-20
Porsökyrkan tisdag 14 september kl. 17-20
Sörbyakyrkan torsdag 16 september kl. 17-20
Bergskolan söndag 19 september kl. 13-17

Brevrösta och budrösta 

Ett annat sätt att rösta i förväg är att brevrösta. För detta behöver du ett brevröstningspaket som du kan få från din församlingsexpedition, stiftskansliet eller kyrkokansliet.
Om du inte har möjlighet att ta dig till vallokalen kan du budrösta. Att rösta via bud innebär att en person lämnar över dina röster i ett särskilt, igenklistrat kuvert antingen på valdagen i din vallokal, eller som förtidsröstning i den församling du tillhör. Du behöver ett brevröstningspaket för att budrösta.

Rösta på valdagen

På valdagen den 19 september röstar du i den vallokal du tillhör (läs på ditt röstkort) eller i någon av röstningslokalerna som finns runt om i landet. Vallokalerna har bara öppet på valdagen. Ta med ditt röstkort och legitimation.

Vallokaler i Nederluleå församling, öppet kl. 13-20

Petrigården (Petrisalen), Stadsökyrkan, Kråkbergsskolan, Porsökyrkan, Bergnäskyrkan och Sörbyakyrkan.

Vallokaler i Luleå domkyrkoförsamling, öppet kl. 12-20

Edens Event & Festvåning på Nygatan 10 B, Örnäsets kyrka, Hertsökyrkan, Björkskataskolans matsal och Mjölkuddskyrkan.

Valresultat

Vartefter de preliminära resultaten blir klara presenteras de på
Valresultat - Kyrkovalet