Torsdagsträff den 10 februari 2022.

Bär biskopen röda byxor? Välkommen på Torsdagsträff med lunch den 10 februari med svenska kyrkans vikarierande kyrkoherde, Biskop Tuulikki Koivunen Bylund.

Tuulikki Koivunen Bylund är pensionerad biskop och teologie doktor. Hon föddes i Åbo, Finland men emigrerade till Sverige för att kunna bli präst eftersom kvinnor inte vigdes till präster i hemlandet. Hon prästvigdes i Lund 1971. Åren före pensionering arbetade hon som biskop i Härnösands stift. Efter det har hon vikarierat som kyrkoherde i Svenska kyrkans utlandsförsamlingar runt om i Europa.

Biskop Tuulikki Koivunen Bylunds memoarer handlar om en prästgärning som sträcker sig över femtio år. Med såväl självdistans som humor berättas historien om en finsk flicka från en oskyrklig familj som gör karriär i ett främmande land med hjälp av sisu och en fast tro på en kärleksfull Gud. 

Torsdagsträff med Tuulikki Koivunen Bylund. 

Mässa kl 12.00 med efterföljande lunch och föredrag £15. 

Boka plats via email office@swedishchurch.com senast den 8 februari.