Foto: carlstromphotography.com

Support us!

Ditt bidrag är en förutsättning för en kyrka som är till för oss alla. Som medlem hjälper du framför allt till med att stödja församlingens diakonala verksamhet. Det arbete vi gör blir främst synligt i vårt arbete med utsatta människor och vi kan stödja såväl barn och ungdomar som vuxna och seniorer.

Medlemskap i Svenska kyrkan i London

Medlemskap i Svenska kyrkan i London är inte kopplat till Svenska kyrkan i Sverige, utan måste betalas per kalenderår eller per månad. 

Du som betalar årsvis behöver alltså teckna nytt medlemskap från 1 januari varje år. 

Donationer till Svenska kyrkans verksamhet

Svenska kyrkan i London är en församling och för att bedriva verksamhet är vi beroende av att ha medlemmar, men också donationer, framför allt för enskilda projekt. Den senaste tiden har vi tagit emot donationer för orgelrenovering, solpaneler på taket och entrédörren. 

Volontär i Svenska kyrkan

Vi välkomnar fler som vill engagera sig som volontärer i församlingens verksamhet - Du behövs!