Foto: carlstromphotography.com

Support us/Bli medlem

Ditt bidrag är en förutsättning för en kyrka som är till för oss alla. Som medlem hjälper du framför allt till med att stödja församlingens diakonala verksamhet. Det arbete vi gör blir främst synligt i vårt arbete med utsatta människor och vi kan stödja såväl barn och ungdomar som vuxna och seniorer.

Varje år – i Svenska kyrkan i London

212 gudstjänster och andakter hade 6 545 besökare

Nästan lika många, cirka 5 000 kommer till musikgudstjänster – till exempel Lucia – och konserter

49 döptes i vår kyrka, sju ungdomar konfirmerades

Vid 17 tillfällen sade par ja till varandra och till kärleken, i vår kyrka

1 751 kom till våra barnverksamheter – söndagsskola och öppet hus

Närmare 600 ungdomar har besökt oss vid Ung i London och liknande träffar

Torsdagsträffar, Seniorträffar och syjuntor hade 2 547 besökare

Den årliga julmarknaden lockade cirka 6 000 besökare

Allmänna besök, alltså människor som tar en fika i caféet, kollar anslagstavlorna eller bara tittar in en stund – det ligger stadigt på 18 000 per år

94 vuxna och 14 barn sjunger i någon av våra körer

Diakonerna är ett stöd för bland andra ensamma och sjuka, och för dem som behöver någon vid sin sida i myndighetsärenden. Förra året gjordes ett åttiotal sådana besök

Under året har det också skett ett femtiotal ekumeniska möten, samt ett fyrtiotal besök med anknytning till företag och skolor

Antalet anställda är 13, varav två ungdomsvolontärer. Utöver dessa bidrar 178 personer med ideellt engagemang.

Siffrorna är från 2018. Allt detta är möjligt tack vare församlingsbidrag och gåvor!