Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Support us

Ditt bidrag är en förutsättning för en kyrka som är till för oss alla - vi är alla sårbara olika tider i livet.

Varje år – i Svenska kyrkan i London

 • 176 gudstjänster och andakter har cirka 5 800 besökare.
 • Ännu fler, över 7 000 personer, kommer till våra konserter och musikgudstjänster.
 • Förra året förrättades 44 dop, inför sammanlagt 935 besökare.
 • Vid 17 tillfällen sade par ja till varandra och till kärleken, i vår kyrka.
 • 1 971 besökare kom till våra barnverksamheter – söndagsskola och öppet hus.
 • Nästan 700 ungdomar deltog i konfirmandverksamhet och Ung i London.
 • Torsdagsträffar, Seniorträffar, syjunta och liknande hade 2 782 besökare.
 • Den årliga julmarknaden lockar cirka 8 000 besökare.
 • Allmänna besök, alltså människor som tar en fika i caféet, kollar anslagstavlorna eller bara tittar in en stund – det är 18 000 på ett år.
 • 134 vuxna och 16 barn sjunger i någon av våra körer.
 • Diakonerna är ett stöd för ensamma och sjuka, och för dem som behöver någon vid sin sida i pass- eller polisärenden. Förra året gjordes 82 sådana besök.
 • Närmare 200 personer sökte sig till våra präster och diakoner för själavårdande samtal.
 • 400 personer engagerar sig ideellt i vår verksamhet.

Siffrorna är från 2017. Allt detta är möjligt tack vare församlingsbidrag och gåvor!