Foto: Petter Svärd

Gudstjänster

Gudstjänsten är en central del av kyrkans liv för alla kristna. Vid gudstjänster får vi möjlighet att stanna upp, möta Gud, öppna oss för Guds kärlek och fördjupas i våra liv.

I stort sett varje söndag kl 11 firas mässa, dvs gudstjänst med nattvard, i Ulrika Eleonora kyrka. I regel är det högmässa som gudstjänstform, men det händer att vi firar enklare gudstjänster, beroende på att vi t ex gör speciella temagudstjänster.

Musiken spelar en viktig roll i gudstjänsten och kyrkokören medverkar ungefär en gång per månad. 

När vi har öppet är det nästan alltid möjligt att tända ljus och slå sig ner i kyrkan för enskild andakt.

Service in English

En gång per termin firas mässa på engelska - Service in English. Den är till för er som har en svensk-engelsk familj eller som vill ta med engelsktalande vänner till kyrkan, så att alla förstår vad som sägs.

Under verksamhetsuppehåll

Ibland behöver kyrkan vara stängd en period, t ex kan det ske efter jul och under sommaren.

After preach
Några gånger varje termin har vi ”After preach”, som är ett samtal med inbjuden föreläsare efter söndagens gudstjänst.

Kyrka online

När vi inte kan ses In Real Life så får vi göra det online.