Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i London Besöks- och postadress: Church of Sweden, 6 Harcourt Street, - London GB-W1H 4AG Telefon: +44(20)77235681 E-post till Svenska kyrkan i London

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gudstjänster

Gudstjänsterna i Ulrika Eleonora kyrka innefattar högmässor, temamässor, veckomässor och morgonböner. Ett par gånger gånger per år firas huvudgudstjänsten på engelska.

Gudstjänsten är en central del av kyrkans liv för alla kristna. Vid gudstjänster får vi möjlighet att stanna upp, möta Gud, öppna oss för Guds kärlek och fördjupas i våra liv.

Musiken spelar en viktig roll i gudstjänsten och kyrkokören medverkar ungefär en gång per månad. Vid gudstjänsterna tas kollekt upp till olika ändamål som församlingen stöder.

När kyrkan är öppen finns möjlighet till enskild andakt.

Fördjupningssöndagar
Några gånger varje termin har vi på söndagen en kort mässa följt av ett samtal i kyrkan med inbjuden föreläsare. Genom åren har vi bland annat haft besök av KG Hammar, Marika Markovits, Sara Wrige ...

Service in English
A few times per year we celebrate Service in English, see calendar for dates.

Familjemässor
I familjemässorna deltar söndagsskolan och barnkören. Se kalender för datum.