Gudstjänster

Varmt välkomna till gudstjänstgemenskap.
Söndagar kl 11.00 följt av kyrkkaffe. 

N.B. Vi stänger kl 14.00.

---------

Gudstjänsterna i Ulrika Eleonora kyrka innefattar högmässor, temamässor, veckomässor och morgonböner. Ett par gånger gånger per år firas huvudgudstjänsten på engelska.

Gudstjänsten är en central del av kyrkans liv för alla kristna. Vid gudstjänster får vi möjlighet att stanna upp, möta Gud, öppna oss för Guds kärlek och fördjupas i våra liv.

Musiken spelar en viktig roll i gudstjänsten och kyrkokören medverkar ungefär en gång per månad. Vid gudstjänsterna tas kollekt upp till olika ändamål som församlingen stöder.

När kyrkan är öppen finns möjlighet till enskild andakt.

Fördjupningssöndagar
Några gånger varje termin har vi på söndagen en kort mässa följt av ett samtal i kyrkan med inbjuden föreläsare.

Service in English
A couple of times per year we celebrate Service in English, see calendar for dates.

Familjemässor
Familjemässorna är lite kortare än högmässorna och lite anpassade efter att det är barn i församlingen.

Kyrka online

När vi inte kan ses In Real Life så får vi göra det online.