Svenska kyrkan i London
Till innehållet

Gudstjänster


Gudstjänsterna i Ulrika Eleonora kyrka innefattar högmässor, temamässor, veckomässor och morgonböner. Ett par gånger gånger per år firas huvudgudstjänsten på engelska.

Gudstjänsten är en central del av kyrkans liv för alla kristna. Vid gudstjänster får vi möjlighet att stanna upp, möta Gud, öppna oss för Guds kärlek och fördjupas i våra liv.

Musiken spelar en viktig roll i gudstjänsten och kyrkokören medverkar ungefär en gång per månad. Vid gudstjänsterna tas kollekt upp till olika ändamål som församlingen stöder.

När kyrkan är öppen finns möjlighet till enskild andakt.

Fördjupningssöndagar
Några gånger varje termin har vi på söndagen en kort mässa följt av ett samtal i kyrkan med inbjuden föreläsare. Genom åren har vi bland annat haft besök av KG Hammar, Marika Markovits...
Datum våren 2017:
12 februari "Varför kan inte Koranen översättas, när Bibeln måste?" Anders Alberius. 
12 mars "Festen och fastan" Anders Alberius.
9 april "Reformationsjubiluem!" Kristina Andréasson

Service in English
A few times per year we celebrate Service in English, see calendar for dates.

Familjemässor
I familjemässorna deltar söndagsskolan och barnkören. Se kalender för datum.