Gudstjänster

Varmt välkomna till gudstjänstgemenskap igen.
Söndagar kl 11.00 följt av kyrkkaffe. Ingen föranmälan behövs.

N.B. Vi stänger kl 14.00.

Vill du fortfarande delta i gudstjänsten online så går det bra via våra live-sändningar på Facebook.

Du behöver inte ha ett konto på Facebook för att följa dem!

---------

Gudstjänsterna i Ulrika Eleonora kyrka innefattar högmässor, temamässor, veckomässor och morgonböner. Ett par gånger gånger per år firas huvudgudstjänsten på engelska.

Gudstjänsten är en central del av kyrkans liv för alla kristna. Vid gudstjänster får vi möjlighet att stanna upp, möta Gud, öppna oss för Guds kärlek och fördjupas i våra liv.

Musiken spelar en viktig roll i gudstjänsten och kyrkokören medverkar ungefär en gång per månad. Vid gudstjänsterna tas kollekt upp till olika ändamål som församlingen stöder.

När kyrkan är öppen finns möjlighet till enskild andakt.

Söndagar: högmässa kl 11.00
Torsdagar (ej vid lunchkonsert): mässa kl 12.00

Fördjupningssöndagar
Några gånger varje termin har vi på söndagen en kort mässa följt av ett samtal i kyrkan med inbjuden föreläsare. På senare tid har vi bland annat haft besök av Ola Sigurdsson, Alexandra Pascalidou och Kent Wisti.

Service in English
A few times per year we celebrate Service in English, see calendar for dates.

Familjemässor
I familjemässorna deltar söndagsskolan och barnkören. Se kalender för datum.