Foto: carlstromphotography.com

Begravning

Begravning/Minnesgudstjänst
Gudstjänsten är en ritual för avsked men som också kan bli en akt av kärlek för den avlidne. Begravningsgudstjänster hålls i Ulrika Eleonora kyrka eller i olika begravningskapell. Efter dödsfall hålls tacksägelse med klockringning vid högmässa i Ulrika Eleonora. Man tänder också ljus i samband med förbönen. De anhöriga hälsas välkomna att delta.


Har du förfrågningar i samband med dödsfall så är du välkommen att kontakta oss

Katarina Bäckelin - sjukskriven

Katarina Bäckelin - sjukskriven

Svenska kyrkan i London

Kyrkoherde

Sarah Skansing

Sarah Skansing

Svenska kyrkan i London

Administratör