Svenska kyrkan i London
Till innehållet

Begravning


Begravning/Minnesgudstjänst
Gudstjänsten är en ritual för avsked men som också kan bli en akt av kärlek för den avlidne. Begravningsgudstjänsten hålls i Ulrika Eleonora och i olika begravningskapell. Efter dödsfall hålls tacksägelse med klockringning vid högmässa i Ulrika Eleonora. Man tänder också ljus i samband med förbönen. De anhöriga hälsas välkomna att delta.

Förfrågningar i samband med dödsfall kan skickas till:
Kristina Andréasson
Komminister

Eric Muhl
Kyrkoherde