Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Begravning

Begravning/Minnesgudstjänst
Gudstjänsten är en ritual för avsked men som också kan bli en akt av kärlek för den avlidne. Begravningsgudstjänsten hålls i Ulrika Eleonora och i olika begravningskapell. Efter dödsfall hålls tacksägelse med klockringning vid högmässa i Ulrika Eleonora. Man tänder också ljus i samband med förbönen. De anhöriga hälsas välkomna att delta.

Förfrågningar i samband med dödsfall kan skickas till: komminister Teresia Derlén, chaplain@swedishchurch.com eller till kyrkoherden, rector@swedishchurch.com..