Foto: carlstromphotography.com

Begravning

När vi har förlorat någon i vår närhet, är begravningsgudstjänsten ett tillfälle att ta farväl, säga tack för livet och ge plats för både sorgen och minnena. 

Begravning

Det finns en given ordning för begravning i Svenska kyrkan, som vi följer, men i den finns det utrymme för egna önskemål. I samråd med musiker och präst kan ni t ex ha önskemål vad gäller musik, psalmer och andra texter än de givna.

Begravning kan ske antingen med kista eller urna.

Vi kan ha begravningen både i vår egen Ulrika Eleonora kyrka eller i något  begravningskapell på en kyrkogård.

Begravningen sker på svenska, men finns önskemål, kan det även ske på engelska, eller svenska och engelska blandat.

Innan du kontaktar oss för begravning, ta kontakt med en begravningsentreprenör, och börja planera tillsammans med dem. Vi har sedan kontakten både med er och begravningsentreprenören inför själva begravningen.

Minnesgudstjänst

En minnesgudstjänst är en gudstjänst utan kista eller urna, där vi samlas för att minnas den avlidna. Det kan se olika ut, beroende på önskemål eller omständigheter. Minnesgudstjänst är inget man behöver ha, men om det finns önskemål om detta, ta kontakt med oss.

Bokning

Du kontaktar oss för att komma överens om tid för begravning eller minnesgudstjänst genom att mejla office@swedishchurch.com eller någon av prästerna: rector@swedishchurch.com eller chaplain@swedishchurch.com.

För att begravas hos oss förutsätter vi att du, den avlidna var eller familjen är medlem i Ulrika Eleonora församling (Svenska kyrkan i London). 

Läs mer om hur du blir medlem

OBS! Medlemskap i Svenska kyrkan i London är inte detsamma som medlemskap i Svenska kyrkan i Sverige.

Kostnad

Förutom att vara medlem i Svenska kyrkan i London, tar vi en avgift för begravning/minnesgudstjänst.

Avgift för begravning/minnesgudstjänst: £400

I avgiften ingår Ulrika Eleonora kyrka, präst, organist och vaktmästare.

Avgift för begravningen på annan plats än i Svenska kyrkan: £200.

I avgiften ingår präst och resekostnad.

Betalning

Betalning sker gärna via vår betalningssida.  Betala här

Avgiften och medlemsavgiften behövs, eftersom Svenska kyrkan i London inte får in medel till församlingen på samma sätt som i Sverige och för att vi bekostar en stor del av vår verksamhet och vår kyrkobyggnad själva.

Begravningssamtal

Den präst som kommer att utföra begravningen/minnesgudstjänsten, kontaktar er innan för att gå igenom ordningen, psalmer och musik, fördelar uppgifter och pratar igenom era önskemål. Samtalet kan ske digitalt eller i kyrkan.

Tacksägelse

Vi nämner gärna den avlidnas namn vid en av våra söndagliga gudstjänster. Det kallas ”tacksägelse” och är en del av ”Kyrkans förbön”. Vi tänder ett ljus för den avlidne och blir stilla medan vi ringer i klockorna till minne. De närmast anhöriga kommer överens med prästen vid vilken söndag detta sker. 

Det går bra att ha tacksägelse i Ulrika Eleonora kyrka även när begravningen sker i en annan kyrka utan medverkan av präst från Svenska kyrkan i London.

Musik

Ingångs- och utgångsmusik samt två-tre psalmer ingår i en begravningsgudstjänst. För förslag och inspiration, kontakta vår organist: Fredrik Karlsson, organistfredrik@swedishchurch.com.    

Organisten kan ibland även vara behjälplig med att förmedla kontakter till solister och musiker i London, om så önskas.

Bokning av lokal

Det går att hyra lokal för begravningskaffe, om så önskas. 

Vill ni veta mer, kontakta vår husmor: housekeeper@swedishchurch.com eller fråga samtidigt som ni bokar tid för begravningen/minnesgudstjänsten med prästen.

Annat som är bra att veta

Det är ok att fotografera och filma vid en begravning, och vill ni livestreama till släktingar och vänner som inte kan delta på plats, går det också bra, men ni behöver ordna med det själva och meddela de närvarande att detta sker.

Det tar tid att köra eller ta sig fram i Londontrafiken, så var gärna ute i god tid!

Efter begravningen

I Svenska kyrkan i London finns det plats att finnas med i en gemenskap. Ibland ordnas det grupper för sörjande anhöriga, sk Leva-vidare-grupper. På vår hemsida finns mer om våra aktiviteter, grupper och gemenskapstillfällen, eller fråga våra diakoner och präster. 

Du är alltid välkommen att komma till caféet för att fika och till kyrkan för en stilla stund, när det är öppet!

Har du frågor om begravning, kontakta office@swedishchurch.com  eller någon av prästerna: rector@swedishchurch.com eller chaplain@swedishchurch.com

Vill du fördjupa dig mer om begravning i Svenska kyrkan, kan du läsa mer på Svenska kyrkans hemsida.

Tänk dock på att det kan vara vissa andra förutsättningar hos oss i Storbritannien, än i Sverige.

Summer

Vi har stängt under delar av sommaren och under den tiden kan inga kyrkliga handlingar, såsom begravning, ske.

We are usually closed a few weeks during summer when no funerals can be booked.

Svenska kyrkogården i Brookwood

Begravningsplats tillhörande Svenska kyrkan i London.