Foto: kristine-cinate-QvjL4y7SF9k-unsplash

I Järvsö gör Ljusnans pastorat försök med ängsytor.

Ljusnans pastorat anlägger två ängsytor i anslutning till kyrkan i Järvsö. Arbetet har påbörjats i sommar och gäller dels Klockarholmen, dels ett stråk längs Lillälven nedanför S:t Persgården.

Ängen är viktig för den biologiska mångfalden, som i sin tur är en förutsättning för allt liv på planeten. Djur- och växtlivets mångfald hotas dock från flera håll, bland annat av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsskövling, utfiskning och klimatförändringar. Genom att stimulera nya ängsytor gör vi en insats för att den biologiska mångfalden ska bevaras. En artrik miljö är bättre rustad att klara klimatförändringar. Samtidigt minskar vi våra koldioxidutsläpp, då gräsytorna går från att ha klippts 15-20 gånger per år till att nu slås 1-2 gånger per år.

Det tar ungefär tre år för en äng att etablera sig, vilket gör att ytornas utseende och artsammansättning kommer att variera de första åren. Till en början kommer de nya ängsytorna till största del bestå av gräs men allt eftersom kommer blommande örter att sås in för att ge ytorna större artrikedom.

Ängen har en unik position eftersom den rymmer så många arter från vitt skilda miljöer. Dess blommande växter gynnar i sin tur ett stort antal insekter, bland annat pollinatörer som bin och fjärilar. Majoriteten av Sveriges vildbin påträffas i ängar och en stor del av våra fjärilsarter använder ängen för att hitta skydd, föda och kläckplatser för sina ägg och larver.

Kyrköns och Klockarholmens promenadstråk påverkas inte av vårt ängsprojekt utan är fortfarande tillgängliga för motion och rekreation.

Välkommen att följa utvecklingen av våra ängsytor och njuta av artrikedomen kring kyrkan!

  Vid frågor, kontakta Malin Hiller

 • Malin Hiller

  Ljusnans pastorat

  Vaktmästare

  Mer om Malin Hiller

  Grönyteansvarig i Ljusnans pastorat och vaktmästare i Järvsö församling