Röja pilgrimsleder

Efter midsommar är bästa tiden att se över våra vandringsleder. Vill du följa med på "sekatörsvandring"?

Röjning på våra pilgrimsleder

Vill du följa med på någon av våra ”sekatörsvandringar”, då vi ser över våra vandringsleder och röjer där det behövs för att det ska vara lätt att vandra.

Hör i så fall av dig till Ann-Kristin Falkeby, en av våra medlemmar i pilgrimsgruppen,

ann-kristin@falkeby.se

 

VÄLKOMMEN!