Vill du testa transportuppföljning?

Vi söker fler pastorat/församlingar som vill testa under 2022.

Under 2022 hoppas vi att fler församlingar/pastorat vill kopplas in i systemet med sina fordon. Det sker då under 6 månader och ger möjlighet att testa systemet och  dess förutsättningar och möjligheter.

Vi önskar att man även registrerar sina resor med privat bil  för att därmed få fram det totala utsläppet som pastoratet/församlingen har. 

Läs mer om Deviaqs system