"Vänligheter ska alltid uppmuntras"

11 frågor om påsk till biskop Martin

Ägg, dubbelkör och påsknattssmässa - tre viktiga ingredienser för biskop Martin Modéus. Foto: Daniel Lönnbäck

Vad gör du i påsk?
- Jag kommer att ha ganska mycket ledigt, men på påskafton leder jag påsknattsmässan i Linköpings domkyrka. Det ser jag fram emot.

Har du något tidigt påskminne?
- När jag var i tonåren började man fira påsknattsmässa i min hemstad Jönköping, det var ganska nytt och jag tyckte det var spännande och lite mystiskt.

Veckan före påskdagen kallas stilla veckan. Varför då?
- Den är en slags nedräkning till långfredagen då Jesus blev korsfäst. En tid för allvar och stillhet.  Förr - och det förekommer fortfarande på några ställen - dymlades kyrkklockorna, det vill säga man klädde kläpparna i tyg för att klockorna skulle få en dämpad klang.

Är du ledsen på långfredagen?
- Nej, jag är inte personligen ledsen. Men långfredagen kan vara ett bra tillfälle att öppna dörrar för den egna smärtan i livet. Jag tror vi behöver låta vissa dagar vara mörka för att andra ska framstå som ljusa. Gudstjänsterna i kyrkan ger, över året, utrymme för hela livet.

Musiken som är ett måste för biskop Martin.

Som påskdagen?
- Ja, när kvinnorna kommer till Jesus grav och ser att han är borta och förstår att han har uppstått är det kulmen på påskens drama. Vi har rört oss från mörker till ljus, från död till liv. Vi firar att livet har segrat över döden och att godheten har segrat över ondskan.

"Glad påsk!" säger de flesta innan man skiljs åt för påskledighet. Men påsken är ju "glad" först på påskdagen. Vad brukar du svara?
- Vänligheter ska alltid uppmuntras, även om de kommer i förväg. Så jag svarar förstås "Glad påsk till dig med". För egen del sparar jag dock hälsningarna till påskaftonens kväll då påsken verkligen är inne.

Är det någon av påskens berättelser du fäster dig särskilt vid?
- Ja. Jesus sista måltid, när han bjuder in lärjungarna till det som blir den första nattvarden. Där finns Judas som han vet ska förråda honom. Vänner och fiender vid samma bord. Men alla är välkomna, alla får delta. Det är så vi bör förhålla oss, och det är så vi firar nattvard än idag.

Är påsk enbart en kristen högtid?
- Nej, judarna firar också påsk. Fast av andra orsaker och med andra traditioner. Judarna firar sitt uttåg ur Egypten där de hölls som slavar i många år. Ordet påsk kommer från det hebreiska ordet pésach som betyder ”gå förbi”.

Vilken mat måste finnas med under ditt påskfirande?
- Ägg och sill.

Hur kommer påskkärringarna in i bilden?
- De är kvarlevor av gamla tiders häxtro, ett sätt att dramatisera kampen mellan ont och gott. Det onda ansågs vara särskilt aktivt under helgdagar och man tänkte sig häxorna som flygande, ondskefulla varelser som flög till Blåkulla på skärtorsdagen och tillbaka på påskaftonen. Blåkulla har förresten en koppling till Linköpings stift.

Jaså?
- Ön Blå Jungfrun utanför Öland hette ursprungligen Blaakulla. Sjöfarare ansåg ön vara ett tillhåll för häxor och menade att det ofta blåste upp till storm där. Blå Jungfrun tillhör Misterhults församling.

Har du någon favoritmusik i samband med påsk?
- Gregorio Allegris "Miserere" är ett måste. Miserere är ett 9-stämmigt dubbelkörigt verk som började sjungas i Stilla veckan i sixtinska kapellet i Peterskyrkan i Rom under 1630-talet. Jag har alltid tyckt om att lyssna på det. Jag blev väldigt glad när jag flyttade till Linköping och förstod att det i domkyrkan är tradition att framföra det varje skärtorsdagsmässa.
Katarina Sandström Blyme
Texten har varit publicerad i Correns påskbilaga 11 april 2019.