Ung i den världsvida kyrkan

Välkommen att söka till Svenska kyrkans utbytesprogram Ung i den världsvida kyrkan!

Ung i världsvida kyrkan är ett nationellt utbytesprogram. Du som är mellan 18 och 30 år kan bli stipendiat och får då dela en annan kyrkas vardag i Costa Rica, Filippinerna eller Tanzania.

Programmet löper över ungefär ett år för stipendiater i Linköpings stift. Du åker ut under hösten och är borta under 3 månader. När du kommer hem kommer du att erbjudas en 50% anställning under första halvåret  och arbeta med att sprida dina erfarenheter i Linköpings stift.

För kontaktperson och information om hur du söker, välkommen till intranätet!