Fråga stiftsarkivarien! Första måndagen i månaden

Välkommen att ställa arkiv- och dokumenthanteringsfrågor till stiftsarkivarie Anders Borg. Kommande möten: 1 juli, 5 augusti, 2 september, 7 oktober, 4 november och 2 december.

Anslut till ett digitalt möte tillsammans med andra. Första måndagen varje månad 13.00-14.00. 

Länk till mötet