Värna religionsfriheten

Uttalande med anledning av Koranbränning i Linköping

Under fredagen brändes Koranen, som är Islams heliga skrift, på flera ställen i Linköping. Det har bland annat ägt rum utanför Linköpings domkyrka. Av den anledningen vill vi från Svenska kyrkan i Linköping och Linköpings stift göra följande uttalande:

Vi tar bestämt avstånd från det som skett, oavsett vilket syftet har varit. Vi vill också uttrycka vår solidaritet med alla muslimska bekännare i Linköping. Det är en rikedom i samhället med våra olika trosuppfattningar. Därför är det viktigt att vi värnar religionsfriheten i vårt land. Vi behöver inte fler motsättningar utan mer av gemenskap och sammanhållning.

Biskop Martin Modéus och domprost Peter Lundborg