Ung musikplats

– Projektet Ung musikplats tar ett helhetsgrepp kring arbetet med musicerande barn och unga i Svenska kyrkan, berättar Lovisa Kronstrand Alinder som tillsammans med Alexandra Pilakouris driver projektet. Ung musikplats är vårt svar på frågan hur vi långsiktigt ger förutsättningar för ett ungt och levande musikliv i kyrkan. 

– Musiken har många vägar in i människan, säger Alexandra. Musiken är fysisk samtidigt som den uttrycker och talar med våra känslor. Musiken är allas och finns i vår vardag. Den är både komplex och enkel. 
– Forskning visar att musicerandet utvecklar andra förmågor, fortsätter Lovisa, musicerande barn presterar bättre i skolan än jämförelsegruppen. Musicerande leder också till ökad kroppskännedom, perception och fokusförmåga.

Kyrkan är en växtplats

– I kyrkans musikverksamhet är det vanligt med relationer över många år, berättar Lovisa. Här finns kyrkans framtid och dess nu. Att söndagens högmässa är fylld av sjungande barn och orgelelever som spelar är i sig en belöning. Samtidigt är det en investering i framtidens kyrka och något som kan betyda mycket genom hela livet för de unga musikerna. 

– I våra arbetslag finns många som börjat sin kyrkliga bana i barnkören eller som orgelelever, fortsätter Alexandra. Med största sannolikhet finns våra blivande kollegor och kyrkligt engagerade i våra verksamheter om vi arbetar kvalitativt med dessa. Den insikten gjorde att vi ville jobba mer långsiktigt med dessa relationer. Arbetet med barn och unga behöver kvalité, tid och resurser. Långsiktighet och höga förväntningar är grundförutsättningar. 

Ett projekt tar form

– Hösten 2017 inleddes ett fördjupat arbete kring barn och ungas musicerande i Linköping, berättar Lovisa. Vår gemensamma orgelskola var i gång och hade vind i seglen. Våra kyrkomusikerkollegor var inspirerade och hos ledning och kyrkoråd fanns ett engagemang och en insikt om att musikverksamhet är församlingsbyggande. Vi bollade tankar om musikalisk bildning, kollegiala samarbeten och hållbara plattformar. Kyrkorådet fick en lägesbeskrivning som innehöll en vision om ett levande och ungt musikliv i kyrkan och ett drygt halvår senare antogs projektet Ung musikplats.

– Projektåret som följde ägnade vi åt studiebesök med auskultation och intervjuer, inventering, kurser, litteraturstudier, förankring och insamling av idéer och åsikter, säger Alexandra. Vi har också tittat på varandras verksamheter, reflekterat tillsammans och hjälpt varandra att få syn på saker. Vi är båda positivt överraskade över hur givande det är att på ett strukturerat sätt dela erfarenheter med en kollega med liknande, men inte samma kompetens och erfarenhet.

Projektet har blivit ett arbetssätt

– Vi är glada och stolta över att projektet har resulterat i en verktygslåda, ett externt kursutbud, en hemsida och inte minst ett stort gensvar över hela landet, säger Lovisa. I oktober 2019 fattade kyrkorådet beslutet att Ung musikplats ska implementeras som arbetssätt i Linköpings domkyrkopastorat. Samtidigt ska en övergripande plan för musikverksamheten tas fram med önskad utveckling i fokus. 

– Ung musikplats har blivit ett koncept, säger Alexandra. I våras höll vi den första fortbildningskursen för alla musiker här i pastoratet och det har fortsatt nu under hösten. Det har lett till en ökad samhörighet och vi har fått mycket positiv respons.

Vi får även frågor från kollegor runt om i landet och vi berättar om vårt sätt att arbeta och verksamheter som fungerar väl. 

– För egen del står vi nu i en fas där välfungerande verksamheter behöver utvecklas vidare och det är spännande, menar Lovisa. Samtidigt som vi blir fler bärare av konceptet genom våra kollegor som deltagit i fortbildningskurserna och via kyrkomusiker ute i landet som deltagit i det externa kursutbudet. 

–Vi är glada att vi får göra detta tillsammans, säger Alexandra. Vi lär oss så mycket av varandra. Det har gett oss så  enormt mycket. ■

Läs mer om projektet på svenskakyrkan.se/linkoping/ung-musikplats

Text och foto: Royne Mercurio (ur Liv & Längtan Nr1 2021)

Ung Musikplats

Ung Musikplats är ett helhetsgrepp kring arbetet med musicerande barn och unga i Svenska kyrkan.

"Sjung för sjutton!"

– Sången får allt mindre plats och utrymme i svenskarnas vardag. Vi blir distanserade till ljudet av våra egna röster vilket leder till att sångkunskapen sjunker. Det menar musiker och engagerade som samlas i ”Barns sång – ett nationellt upprop”.