Vårens musik 2024

Nyhet Publicerad Ändrad

Med församlingens rika musikliv vill vi ge dig möjlighet till en stunds stillhet, tid för reflektion och eftertanke, gemenskap, förtröstan, hopp och glädje. Musiken tar ofta vid där orden inte räcker till, såväl i glädje som i sorg. Här kan du läsa om vårens olika musiktillfällen i Domkyrkan.