Foto: Steve Nyström

Marika Markovits är Linköpings nya biskop

Marika Markovits är Linköpings stifts nästa biskop. Vid biskopsvalets andra omgång i början av november fick hon 63,4 procent av rösterna och i januari väntar en flytt från Stockholm till biskopsgården i Linköping. En flytt hon ser mycket fram emot.

– Jag har fått ett varmt och starkt välkomnande. Det här känns fantastiskt roligt, säger Marika Markovits dagen efter valet. Intresset för Linköpings stifts 65:e biskop är stort, delvis för att hon är stiftets första kvinnliga biskop, något reportrarna ställer många frågor om.

– Det är en stor sak och samtidigt en liten sak. Svenska kyrkan har under lång tid haft kvinnliga ledare i olika led, ett uttryck för var Svenska kyrkan befinner sig i dag och har gjort sedan länge, säger Marika.

I två år har hon varit domprost i Stockholm och dessförinnan arbetade hon som direktor på Stockholms Stadsmission i 17 år. Genom det arbetet har hon haft ett nära samarbete med Linköpings Stadsmission.

– Mitt hjärta klappar för de sociala frågorna, för diakonin, säger Marika och lyfter samtidigt andra områden hon ser som särskilt viktiga. Barn och ungas plats i kyrkan är ett sådant område. Hon har egna, goda erfarenheter från tiden i Västerleds församling i Stockholm.

– Jag upptäckte att kyrkan var en plats där jag fick möjlighet att växa. Jag fick förtroendet att bli ungdomsledare och det skulle jag säga är anledningen till att jag sitter här i dag, att det har funnits vuxna i kyrkan genom åren som har uppmuntrat mig att tro på mig själv som ledare.

Marika Markovits är uppväxt i Farsta och bott hela sitt liv i Stockholmsområdet. Men nu är hon nyfiken på Östergötland. Med i flytten till Linköping finns 19-åriga sonen Edvin och whippeten Banksy, en hund som tagit Marika till miljöer hon aldrig trott att hon skulle besöka: Hundracingbanor. Där får familjens vinthund utlopp för sin lust att springa. Förutom hundintresset tycker hon om att se ubåtsfilmer och att dyka. Hon är tyskspråkig tack vare sin pappa som kom till Sverige som flykting efter andra världskriget.

Marika blir biskop för Linköpings stift vid en biskopsvigning i Uppsala domkyrka den 15 januari 2023. Den 21 januari 11.00 tas hon emot i Linköpings domkyrka. ■

Text: Katarina Sandström Blyme • Foto: Steve Nyström

En biskop tar farväl

”Tacksam, glad och omtumlad”. Så beskrev Martin Modéus sig själv efter att i juni blivit vald till Sveriges nya ärkebiskop. 26 november lägger han ned biskopsstaven vid en mässa i Linköpings domkyrka, och nu väntar ett helt nytt liv i Uppsala.