Hur hjälper vi vår nästa på flykt?

Bibelns texter är full av inspiration till hur vi som människor bör vara mot oss själva och varandra Därför är det självklart att också vilja möta och hjälpa människor som är på flykt. Men hur görs det på bästa sätt? Diakon Eva Wenehult hjälper oss hur vi kan hjälpa på bästa sätt.

 

Många människor och organisationer vill bistå människor från Ukraina som befinner sig i en svår och påfrestande situation. Det gör även Svenska kyrkan. Genom samordning och samverkan lokalt och utomlands arbetar Svenska kyrkan för att säkerställa att stödet blir brett och långsiktigt. Svenska kyrkan vill uppmärksamma tre punkter som var och en av oss kan göra för att stötta en medmänniska: 

Information och gemenskap

De människor som kommer från Ukraina har rätt till skydd genom massflyktsdirektivet. Det betyder att när de registrerats hos Migrationsverket, har rätt till bostad och ekonomi via den myndigheten. Det är viktigt att i första hand hjälpa människor att ta del av sina rättigheter. Genom att informera och hänvisa rätt skapas trygghet. Att möjliggöra gemenskap och sammanhang är också viktigt. Du kan bidra genom att exempelvis fungera som resurs vid någon av församlingarnas språkcaféer eller vid andra sociala sammanhang. Kontakta diakonen i din församling för mer information om olika alternativ. 

Organisera givandet  

Insamling av kläder, leksaker görs i samarbete med Röda Korset, Linköpings stadsmission och Hjärta till hjärta. Second-handbutikerna har möjlighet att ta emot kläder i sina ordinarie rutiner och kan sedan dela ut utifrån den sökandes egna upplevda behov. Vid behov av hjälp, kontakta någon av Svenska kyrkans diakoner.  

Stöd till dem som är kvar 

Act Svenska kyrkan hjälper till med humanitärt stöd i Ukraina och i länderna runt omkring genom lokala partners. De viktigaste behoven i nuläget är mat, hygienartiklar och tillfälliga sovplatser. Allt detta införskaffas i närområdet genom de pengagåvor som samlas in (swisha 900 1223 och skriv akut i meddelandefältet). 

Text: Eva Wenehult (ur Liv & Längtan Nr 3 2022)