Meny

Gudstjänstens rum

Varje människa bär en kyrka, ett heligt rum inom sig var man än är. Ibland måste det inre rummet hitta en plats för gemensam eller personlig gudstjänst. Ett rum som står öppet och tillgängligt för alla. Gudstjänsten ser olika ut: varje vecka erbjuds gemenskap där man delar bröd, böner, ord och toner. Ibland är gudstjänsten ett stillhetens personliga rum där man tänder ett ljus för sin egen längtan eller njuter av bilder och symboler, en plats att hinna ifatt sig själv på eller samtala förtroget i. Ibland möts vi till händelser som markerar de avgörande stunderna i livet: mottagandet i kyrkans gemenskap, kärleken mellan människor, tacksamhet och ett rum för glädje och sorg. Gudstjänstens rum vill uttrycka respekt för varje människas egen väg.