Förändringar i gudstjänstannonseringen

Från årskiftet kommer vår veckoannons i Corren flytta från Bostad (som läggs ner) till B-delen och så kommer vi även att börja annonsera i Linköpingsposten.