Diakoni börjar med nåden

Anna Salomonsson är 88 år och ideellt engagerad i Berga församling. Hon berättar vad diakoni betyder för henne.

Vad betyder diakoni för dig?

Jag tänker på en av söndagarna i fastan som heter Nåd och tjänst och då kommer nåd först, guskelov. Tjänst är inte något vi gör för att vi är ålagda det, utan som ett tacksamhetens svar på det som vi fått. Jag har alldeles för mycket krav på mig, så jag håller fortfarande på att lära mig att leva i nåden. Jag får ta det jag har och jag kan vara som jag är och ändå kan jag vara i Guds tjänst. Det är stort.

Jag har blivit friare i mitt spontana möte med människor. Jag har lätt till ett leende när jag till exempel möter mammor med små barn. Man får en sån oväntat god kontakt. Så säger jag kanske ”– Vad härligt att se en sån trygg unge, du måste vara en bra mamma.”

I Berga kyrka är det fantastiskt att få vara med som gammal. Här finns gemenskap, vänner och ett andligt hem. Jag närmar mig nittio år, men det är en generös stämning. Vi får vara med och göra det vi kan och vi känner att vi är viktiga här. Vi mår bra av att känna att vi är till lite nytta än och kan hjälpa en människa på ett eller annat sätt. Alla kan vara diakoner om man är lite lyhörd.