Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musikkvällar sommar

Börjar vecka 29! Varje vecka bjuds det på musik i Fjällkyrkorna! Tisdag i Tandådalens fjällkyrka ojämn vecka 19.00, Onsdag i Sälens fjällkyrka jämn vecka 19.00.

16/7 Emilia Gudmunds med vänner Hyllar och tolkar Björn Afzelius, Tandådalens fjällkyrka

24/7 Peter Burell, Zara Helje och Sara Persson Folkmusik, Sälens fjällkyrka

30/7 Sofie och John Folkmusik från Skottland, fiol, gitarr och sång, Tandådalens fjällkyrka

7/8 Fjälldraget Välljudande dragspel i stämmor, Sälens fjällkyrka

13/8 Quicker Egenskriven Country/Rock, Tandådalens fjällkyrka

21/8 BetelTrion ”En konsert om Hopp” sång, piano och fiol, Sälens fjällkyrka

27/8 Igelström Family ”Spelar och sjunger Fredagshits på enTisdag”  Tandådalens fjällkyrka

4/9 Helena Spets Konsert som bjuder på allt från orgel till tvärflöjt, Sälens fjällkyrka

10/9 Transtrands Spelmanslag Folkmusik från bygden Tandådalens fjällkyrka

18/9 Dacapokören Församlingens egen kör på fjället Sälens fjällkyrka

26/9 Musiker från Country SM Konsert och Andakt Sälens fjällkyrka

28/9 Musiker från Country SM Konsert och Andakt Sälens fjällkyrka