När någon dör

Att skiljas från en närstående är något av det svåraste som vi kan vara med om. Samtidigt är det många val att göra vid planeringen av en begravning.

Samtal och stöd

Det är viktigt att få ta farväl. Begravningsceremonin och förberedelserna inför begravningen kan vara en del av sorgeprocessen när vi förlorat en närstående. Mycket av det praktiska går att ordna själv men många tar hjälp av en begravningsbyrå.

När en anhörig avlider kan det kännas skönt att få prata med någon. I alla församlingar finns präster och diakoner som du kan vända dig till för enskilda samtal.

Val av gravskick och gravplats

Ett av de sista valen som görs för en person handlar om var och hur personen ska begravas. Du kan läsa mer om vilka alternativ som finns och hur valet går till under Gravskick och gravplats.

Begravning

En begravning är ett sätt att ta farväl och en viktig del i sorgearbetet. Sättet att sörja är olika, liksom formen för begravningsceremoni. Det går också att avstå från att ha en formaliserad ceremoni. Respekten för den avlidnes egna önskemål ska vara avgörande när man väljer begravningsform. 

Begravning i Svenska kyrkans ordning

För tillhöriga i Svenska kyrkan kan en begravning i Svenska kyrkans ordning hållas. Läs mer om hur en svenskkyrklig begravning går till här.

Begravning i annan ordning

Du kan också ha en begravning i annan kristen ordning eller annan religiös ordning.

Borgerlig begravning

En begravningsceremoni som inte följer någon religiös ordning kallas för borgerlig begravning. Det borgerliga begravningsalternativet gör det möjligt att på ett personligt sätt utforma begravningen med hänsyn till tro och livsåskådning. 

Lerums församling har två lokaler utan religiösa symboler för borgerliga begravningsceremonier. Kostnaden för lokalen ingår oftast i begravningsavgiften. Läs mer om vad som ingår i begravningsavgiften här.

När sker begravningen?

Den nya Begravningslagen som gäller från första maj 2012 säger att det får gå som mest 30 dagar mellan dödsfallet och dess att gravsättning eller kremation äger rum. När någon är avlider är det vanligt att man kontaktar en begravningsbyrå först, men man är alltid välkommen att kontakta kyrkogårdsexpeditionen om man har frågor eller funderingar.

Bårtäcke

Ett bårtäcke kan läggas på kistan i stället för en kistdekoration. Det betyder också att man kan ha en enklare typ av kista eftersom den inte kommer att synas under bårtäcket. Här kan du läsa mer om församlingens bårtäcken.

Låneurna

För den som ska ordna med begravning där gravsättning ska ske utan urna (exempelvis i minneslund, askgravlund eller askgravplats) finns det möjlighet att kostnadsfritt använda en låneurna. Här kan du läsa mer om församlingens låneurnor.

Begravningsblommor

Efter en borgerlig begravningsceremoni placeras begravningsblommorna i kransgården utanför Avskedsrummet på Lerums Östra kyrkogård, alternativt på gravplatsen. Vid en begravningsgudstjänst i kyrkan placeras blommorna i kransgården utanför Lerums kyrka, alternativt på gravplatsen. Blommorna tas bort efter 7–10 dagar av kyrkogårdsförvaltningens personal.

Minnesstund

Minnesstunden utgör en möjlighet för vänner och anhöriga att gemensamt reflektera och dela minnen i anslutning till begravningen. Det är en stund då det ges utrymme för tal, uppläsning av dikter och musik som kanske inte rymdes under ceremonin i kyrkan. Lerums församling har lokaler som kan hyras för minnestund. Uthyrning för minnesstund är avgiftsfri.

Gravsättning

Efter att begravningsceremonin ägt rum sätts kistan eller urnan ner i en grav på den plats du valt. Läs mer om hur detta går till under Gravsättning

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Hos oss kan du boka tid för gravvisning, gravsättning och borgerlig begravningsceremoni. Det är även till oss du vänder dig med frågor gällande gravplatser, gravrättsinnehav, gravskötsel och övriga kyrkogårdsärenden.