Måla och meditera med iotakorset

Följ passionstiden i två dagar. En resa mot livets centrum. Den börjar genom att du låter handen måla det hjärtat berättar för dig. Tisdag 26 och onsdag 27 mar 2024 kl. 16.00, Aspenäs kyrka

Vi startar med en introduktion. Sedan får du ett Iotakors där du målar de olika färgerna. Vi målar under musik. Vi kommer ta en paus mitt i och du får behålla ditt Iotakors när du är klar. Du behöver inte vara med på båda dagarna med det blir en mer helhet om du väljer båda. Välkommen att stanna kvar på passionsandakt båda kvällarna båda kvällarna kl. 19.00.

Iotakorset 
I den tidiga koptiska kyrkan i Egypten växte en tradition fram att illustrera texter och kristna symboler. En alldeles speciell teknik som används vid utformandet av de mycket dekorativa koptiska manuskripten är det ”flätade Iotat”.

Kostnadsfritt
Det kommer vara en kort fikapaus under Iotakorsmålningen

Tisdag 26 och 27 mar 2024  kl. 16:00-18.00, Aspenäs kyrka
Anmäl dig här senast 22 mars 2024