Lagunda församling ingår i Uppsala stift

Svenska kyrkan är indelad i tretton stift med var sin biskop. Uppsala stift omfattar Hälsingland, Gästrikland och större delen av Uppland.

Stiften är Svenska kyrkans regionala nivå och leds av en biskop.

Den grundläggande uppgiften för ett stift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet, genom fortbildning, rådgivning och information samt genom att erbjuda mötesplatser för fördjupning och reflektion.

Stiftet ska också förvalta sina tillgångar i skog, jord och fondkapital. I detta uppdrag arbetar biskopen tillsammans med handläggare och förtroendevalda organ.

Så styrs Uppsala stift

Uppsala stift är unikt i Svenska kyrkan eftersom det sedan 1990 har två biskopar. Ärkebiskopen, Antje Jackelén, har ett särskilt ansvar på Svenska kyrkans nationella nivå men tjänstgör också i Uppsala stift. Dessutom finns en särskild stiftsbiskop som kallas biskopen i Uppsala stift, Ragnar Persenius.

De två biskoparna har pastoralt ansvar för olika delar av Uppsala stift. Det är biskop Ragnar Persenius som har det ansvaret för Lagunda församling och som genomförde en biskopsvisitation här år 2016.

Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som väljs i kyrkoval vart fjärde år. Stiftsfullmäktige utser stiftsstyrelsen och domkapitlet. Mer om vad de olika beslutande organen har för ansvar finns på sidan Så styrs stiftet.

Klicka på bilden för att ladda ned den som pdf Foto: Uppsala stift