Porträttbild på ärkebiskop Martin Modéus och kungaparet utanför Uppsala domkyrka.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Ny ärkebiskop

Martin Modéus

Vid en högmässa andra advent, i en fullsatt Uppsala domkyrka, togs Martin Modéus emot som Svenska kyrkans ärkebiskop. Som ärkebiskop är han Svenska kyrkans främsta representant. 
Bland de inbjudna gästerna fanns kungaparet och representanter från regeringen. Dessutom en bredd av troende människor från olika kristna samfund och andra religioner – svenska och internationella. 
Under högmässan tog Martin Modéus emot ärkebiskopskorset och ärkebiskopsstaven, som symboliserar en herdestav.