Begravningsgudstjänst

Vibeke Nieuwenhuizen

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Kvidinge kyrka för Vibeke Nieuwenhuizen den 15 september 2022.

Präst: Karin Holmgren Nilsson. Kyrkomusiker: Catrin Karlsson. 

Vi sjöng psalmerna 791 Du vet väl om att du är värdefull, samt 289 Guds kärlek är som stranden och som gräset.

Catrin spelade ”Kärleken förde oss samman”, U. Lundell samt ”Sång till friheten”, B. Afzelius.

Före klockringningen samt under avskedet spelades några av Bryan Adams låtar digitalt.

Karin utgick i griftetalet från Rom. 13:8-10 om kärlek: ”Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. --- Älska din nästa som dig själv. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet.”

Gravsättningen kommer att äga rum på Grönland.