Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Pilgrimsvanda och fira mässa 10/4

Vandra med oss i Västra Ryd annandag påsk den 10 april kl 12.30. Vi går en kortare vandring utanför Västra Ryds kyrka. Tema utifrån annandagens texter. Efter vandringen bjuder vi på fika och smörgås. Kl 14.00 firar vi mässa i Västra Ryds kyrka. Gällöfstavägen 58.

Välkommen att pilgrimsvandra med oss i Västra Ryd, annandag påsk den 10 april kl.12.30. Vi går en kortare vandring utanför Västra Ryds kyrka med tema utifrån annandagens texter. Efter vandringen bjuder vi på fika och smörgås i kyrkan.

Efter vandring och fika firar vi mässa i kyrkan kl.14.00. Vandringen och mässan leds av AnnChristin Roos, präst och Susanna Lillsjö, diakon.
Vid frågor kontakta AnnChristin Roos, präst.

Om annadag påsk.
Tema: Möte med den uppståndne.

Jesus visar sig för lärjungarna på olika sätt och på annandag påsk hör vi berättelsen om hur två lärjungar är på väg bort från Jerusalem till byn Emmaus. De går och samtalar om det som hänt och plötsligt slår någon följe med dem. De förstår inte först vem han är, men när han stannar hos dem och äter, förstår de vem han är.