Foto: Sven Alfredsson

Leva vidare-grupp

Att mista en närstående är en omvälvande upplevelse där mycket kan ställas på sin spets. Att få dela tankar och känslor med andra som är i samma situation kan göra sorgen lättare att bära.

Många känslor och tankar kan rivas upp: sorg, saknad, vrede och frustration. Många frågor kan väckas: hur ska jag hitta tillbaka till livet igen? Frågor som 'hur ska jag orka leva vidare?' kan väckas. Att få dela tankar och känslor med andra som är i samma situation kan göra sorgen lättare att bära. Det kan vara läkande att träffa andra som känner igen det man själv går igenom.

Vi erbjuder en grupp för dig som mist din livskamrat under det senaste året. En enkel och kravlös gemenskap där det finns plats för Dig, Din sorg och Dina tankar.

Vi träffas sex gånger under hösten och varje gång samtalar vi utifrån ett tema.

Plats: Församlingshemmet, Hertig Carls gata 3 i Kristianstad. 
Tider: kl. 13.30–15.00 den 24/9, 1/10, 15/10, 29/10, 5/11 och 19/11.

Anmälan till:
Lena Bruce, präst, 044-780 64 16
lena.bruce@svenskakyrkan.se 

Maria Einarsson, diakon, 044-780 64 09
maria.einarsson@svenskakyrkan.se

Välkommen!