Hälsningar från kyrkoherden

Kära vänner till Svenska Gustafskyrkan,

Nu går vi in i ett nytt år och vi kan se tillbaka på en hösttermin full av spännande och inspirerande händelser i vår kyrka. November och december är intensiva månader i församlingens liv med julbasar, Barnens Lucia, Luciakonserter, Julfirande och minnesvärda körbesök. Under hösten har vi haft god hjälp av vår volontär Miranda från Linköping, som nu slutat och återvänt till Sverige. I januari kommer nästa volontär/praktikant som heter Alexandra Franzén och som kommer att vara hos oss ända till sommaren.

2019 års första gudstjänst blir den 6 januari kl. 11.00 då vi firar Trettondedag jul. Sedan blir det högmässa söndagar kl. 11.00 och veckomässa varje torsdag kl. 18.00 i vanlig ordning. Våra populära onsdagsluncher med program startar onsdagen den 16 januari, liksom körer och babyrytmik.

Upptakt för årets konfirmandundervisning sker söndagen den 13 januari efter högmässans slut, då vi informerar om upplägg och innehåll. Alla intresserade ungdomar med sina föräldrar är välkomna!

Torsdagen den 17 januari är det dags för årets stora Kyrkvandring som förra året samlade omkring 800 deltagare. Vandringen början kl. 18.30 i S:t Pauls kirke och går sedan till de olika kyrkorna i närheten av Kastellparken. Vandringen slutar med gudstjänst i Svenska Gustafskyrkan omkring kl. 21.00 då kyrkoherde Smitha Prasadam från S:t Albans anglikanska kyrka predikar. Kaffe och kanelbullar serveras efteråt!

Detta och mycket mer väntar på oss under början av 2019! Du är alltid välkommen till din svenska kyrka i Köpenhamn.  Tack för att du vill stödja kyrkan genom att vara betalande medlem i församlingen. Eftersom vi inte får någon större ekonomisk hjälp från Svenska kyrkan i Sverige, så är vi beroende av ditt stöd för att kunna fortsätta att vara en öppen kyrka med många aktiviteter, en plats där vi kan känna oss hemma och växa i tro, hopp och kärlek. Tack för ditt stöd och varmt välkommen!

Gott nytt år!

Thomas Stoor

kyrkoherde