Inskolning

Inskolning på förskolan Arken  

Inskolningen i förskolan är en stor förändring för barnen och familjen. En del barn har redan erfarenhet av andra barn och vuxna medan andra har haft mindre kontakt utanför familjen. Vårt mål är att både barn och föräldrar ska vara trygga.

Huvuduppgiften för oss som pedagoger är att få med sig barnen i leken. Vi är aktiva i leken för att bli intressanta för barnet. Leken är bästa tillfället för oss att skapa ett gott samspel med barnen. Ni föräldrar får hålla er i bakgrunden. Det kan vara bra för barnen att ni sitter på samma ställe så att de kan gå dit och tanka trygghet. Barn är olika och en del vill kanske sitta i knät och observera leken innan de vågar sig på att själva vara med och leka.

Det är bra att barnet får lära känna flera pedagoger. Då är sannolikheten större att någon av dem finns till hands när inskolningen är slut. När barnet börjar känna sig tryggt i miljön kan föräldrarna börja gå ifrån, det kan ta olika lång tid. Det ska inte bara kännas tryggt för barnet utan även för er som föräldrar. Vi utgår från varje enskilt barn. Vi har valt att ha korta dagar så att barnet är piggt under tiden det är hos oss. Det ska vara roligt att vara på förskolan. Andra veckan kommer barnet att vara lite längre stunder, äta och vila. När inskolningsperioden är slut har barnet en bra grund. Barnet vet då våra dagliga rutiner.

Efter 4-6 veckor har vi ett uppföljningssamtal. Då pratar vi om hur inskolningen gick, hur det fungerar nu och hur vi ska gå vidare. Under inskolningen kommer vi att ha tid att berätta mer och ni har möjlighet att ställa frågor och lära känna oss.

Inskolningen är avgiftsbelagd.