Kyrkor och tradition

Genom kyrkoavgiften kan kyrkorna bevaras och hållas öppna för högtider, gudstjänster och under alldeles vanliga vardagar.

14 kyrkor och 8 församlingshem

De historiska byggnaderna såväl som nyare kyrkorna underhålls så de kan vara öppna och tillgängliga för besökare och verksamhet.

andrum för vila och återhämtning

Kyrkorna står ofta öppna för att alla som vill ska kunna gå in, låta själen vila och kanske tända ett ljus.

bevarande av kulturarv

En del av kyrkorna innehåller kulturhistoriska skatter som kräver extra omvårdnad.

gudstjänster

Många gånger varje vecka firas flera olika typer av gudstjänster. I stora som små församlingar.
Mässa
Regnbågsmässa
Högmässa
Dansmässa
Sinnesrogudstjänst
Gudstjänst med små och stora
Veckomässa
Kvällsgudstjänst med nattvard

andakt

En stilla stund med tankar, bön och kanske sång mitt i vardagen eller i verksamheten.

dop

Många gånger varje år firas dopgudstjänst där församlingen tillsammas med
familjen välkomnar barn och vuxna in i Guds gemenskap.

konfirmation

250 ungdomar och nästan lika många unga ledare träffas i konfirmationsgrupper. Läger, lekar, andakt och samtal ger nya perspektiv.

vigsel

Att fira kärleken mellan två personer är alltid festligt! Många gör det i våra kyrkor eller har fest i församlingshemmet.

begravning

Vi får säga farväl och minnas ett liv som betytt mycket för oss. Ett tillfälle att sörja, visa kärlek och respekt för den vi saknar.

konserter

Svenska kyrkan är en av landets största konsertarrangörer. Varje år bjuds på många olika sorters musik och de allra flesta konserterna är gratis.

lunchmusik

Flera gånger varje vecka erbjuds musik i samband med soppluncher. En stilla stund innan gemenskapen tar över.