Foto: Per berggrén

Domkyrkans fönster

Fönstren i domkyrkan har saker att berätta. Följ med på bönevandring mellan de olika bibelcitaten som badar i ljus.

Fönster med budskap

Domkyrkan 1730 hade tjugo stora fönster delvis efter förebild från Kungsholms kyrka i Stockholm.

De stora fönstren med klarglas var inte enbart ett uttryck för tidens kyrkobyggnadsstil utan gav också uttryck för budskapet att Guds nåds ljus uppfyller kyrkan precis som solens ljus. Så var det från 1730 men senare murades f lera fönster igen.

Vid restaureringen 1915-1916 fick fönstren antikglas och sex av fönstren försågs med bibelord sannolikt valda av biskop J A Eklund. I anledning av 400-års jubileet av Uppsala möte 1993, som firades i hela Svenska kyrkan, publicerades häftet  ”Bedjare i Karlstads domkyrka” och därifrån är bönerna hämtade.

Fönstrens bibelord och bönerna vill ledsaga Dig runt i domkyrkan med början i fönstret ovanför altaret i Uppenbarelsens kapell i södra korsarmen.

 

 

 

Foto: Per Berggrén

Fönstren i sakristian

Sakristian domineras av de två målade fönstren. När domkyrkan 1893 firade 300-årsjubiléet av Uppsala möte började en insamling bland enskilda och företag i Karlstad till dessa fönster. Den som gjorde dem var den kände glaskonstnären Reinhold Callmander i Göteborg.

Fönstren sattes in i Palmstedts korvägg 1895 och blev mycket älskade, förmodligen beroende på deras färgrikedom och motiv. Det ena fönstret visar Jesu kamp i Getsemane örtagård och ängeln som ger kraft att gå in i korslidandet. Det andra motivet är ängeln som förkunnar: ” Han är inte här, han har uppstått!”

 

Foto: Per Berggrén

Skapelsens fönster

till höger i vapenhuset är skapat av Madame Glas i Klässbol. Fönstret vill illustrera fullkomligheten och harmonin som en gång fanns och som vi längtar efter genom bibelordet  "Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott". 1 Mos 1:31

Om Karlstads domkyrka

Karlstads domkyrka är stiftskyrka och i Karlstads centrum. Det är en vitputsad stenkyrka och stor och ljus inuti. Domkyrkan är öppen varje dag så du är alltid välkommen in.

Karlstads domkyrkoförsamling

I domkyrkoförsamlingen finns Karlstads domkyrka och Vikenkyrkan. Varmt välkommen till gudstjänster, konserter, mötesplatser och gemenskap för alla åldrar!

Välkommen till Karlstads pastorat

Svenska kyrkan engagerar många människor i Karlstad. Körsångare, cafégäster, bullbakare, barn och föräldrar, konfirmander, frivilliga, pilgrimer, dansare och många andra. Läs om vår verksamhet här.