Ideella medarbetare

Vill du engagera dig i att stötta människor på olika sätt? Det finns många olika uppgifter att gå in i: t.ex. medarbetare till våra mötesplatser, sjunga i kör, vara med i Gudstjänst, besök på äldreboende etc.