Foto: Kristin Lidell, IKON

Veckomässa/Meassu med Sámigoarra/Samiska kören, 29 mars

Onsdag 29 mars, Jukkasjärvi kyrka kl 17:30

Sámigoarra/Samiska kören under ledning av Pia-Maria Nutti Holmgren och Maria Smeds är Kiruna sameförenings kör i samarbete med Svenska kyrkan Jukkasjärvi församling. 

Onsdagen den 29 mars kl 17:30 inleds med ljuständning under vilken Samiska kören kommer att sjunga. Därefter firar vi en enkel mässa på ca 15 minuter tillsammans. 

Veckomässan leds av komminister Anna Kuoksu och kantor är Maria Smeds.

Veckomässorna firas på onsdagar under vår- och höstterminen (förutom skollov) och till dessa inbjuds alla att vara med på en stunds stillhet och vila i mitten av veckan - med nattvarden i centrum.

Vill du veta mer om veckomässorna? Kontakta gärna Anna Kuoksu, anna.kuoksu@svenskakyrkan.se