Konsert på Kvänfolkens dag

Nyhet Publicerad Ändrad

Vittangi kyrka, tisdag 16 mars kl 18:00

Konsert på Kvänfolkens dag

Vittangi kyrka
Tisdag 16 mars kl 18:00
Medverkande: Jan Johansson, Susanne Rantatalo, Mikael Pekkari
OBS Endast on-line
facebook.com/Vittangi