Foto: Illustration Helen Sjöström

Livssamtal

Existentiella samtalsgrupper för dig som i grupp vill föra samtal om livsglädje, livsmod och livsmening. I samtalen utgår vi från WHOs åtta punkter för existentiell hälsa.

Samtal om livet

Vill du samtala med andra kring livsglädje, livsmod och livsmening? Välkommen att vara med i en samtalsgrupp i Ljungarums kyrka, med start tisdagen den 30 augusti. Anmälan senast den 24 augusti 2022.

Livssamtal för unga vuxna/studenter i Gräshagskyrkan

Existentiell samtalsgrupp för dig som i grupp vill föra samtal om livsglädje, livsmod och livsmening.