Foto: Illustration Helen Sjöström

Livssamtal

Existentiella samtalsgrupper för dig som i grupp vill föra samtal om livsglädje, livsmod och livsmening. I samtalen utgår vi från WHOs åtta punkter för existentiell hälsa.