Foto: Magnus Aronson / Ikon

Arbetsträning enligt Marymetoden

Järfälla församling stöttar människor att komma närmare arbetsmarknaden genom arbetsträning enligt Marymetoden. Deltagarna får vägledning av yrkeskunniga och utbildade handledare från ett brett spektrum av arbetsområden.

Kort om Marymetoden

Metodens namn står för de värdeord som fångar dess kärna: meningsfullhet, arbetsgemenskap, rehabilitering och yrkesstolthet.
Läs mer om Marymetoden och dess grundvärderingar.

Metoden baseras på väletablerad kunskap och ansluter sig till socialstyrelsens definition på evidensbaserad praktik.

Arbetsträning i Järfälla församling

Varje människa behöver tillhöra ett sammanhang som bär, och vara delaktig och bidra efter sina egna förutsättningar. Att befinna sig långt ifrån arbetsmarknaden innebär inte bara ekonomisk utsatthet utan också en förlust av sammanhang, som i förlängningen kan leda till att en människa förlorar tron på sig själv, sina förmågor och sitt eget värde.

Vi i Svenska kyrkan i Järfälla vet att varje människa är värdefull och har massor att ge. Men det räcker inte att vi vet; den som länge stått långt ifrån arbetsmarknaden behöver själv få göra den erfarenheten. Att erbjuda sammanhang för detta hör till det viktigaste vi gör.

För att säkerställa ett tryggt och strukturerat mottagande använder vi Marymetoden, en bemötandemetod som först utvecklades i Linde bergslags församling och som nu erbjuds av en rad församlingar runtom i landet. Varje Mary-deltagare tilldelas en handledare som är utbildad i metoden och stöttar deltagaren i det dagliga arbetet.

Exempel på arbetsuppgifter

I församlingens verksamheter utförs varje dag ett brett och varierat utbud av arbetsuppgifter av en lika varierad skara yrkesutövare: kyrkomusiker, trädgårdsmästare och förskollärare, administratörer, präster och pedagoger. Våra utbildade Mary-handledare kan vägleda inom arbetsområden som..

 1. Trädgård och odling i klosterträdgård och på kyrkogårdar
  Relaterade yrken: Trädgårdsarbetare, trädgårdsmästare, kyrkogårdsarbetare, assistent vid handelsträdgårdar 
 2. Klädinsamling, klädvård, sömnad och Re-make
  Relaterade yrken: sömmerska, skräddare, arbete inom kemtvätt, tvätteri, detaljhandeln samt arbeten inom hemservice och äldreomsorg 
 3. Assisterande handledare vid aktiviteter
  Relaterade yrken: handledare, kursledare, cirkelledare, personlig assistent, elevassistent, barnskötare 
 4. Vaktmästeri, lättare lokalvård och trivseluppgifter
  Relaterade yrken: vaktmästare, assistent och allt-i-allo
 5. Kök-, restaurang- och caféverksamhet (inklusive bakning)
  Relaterade yrken: Café-, konditori- och restaurangbiträde, kallskänka, bagare, bagarassistent 

Vill du veta mer?

Är du handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller ett samordningsförbund och vill samarbeta med oss kring arbetsträningsplatser? Kontakta Mary-ansvarig (se nedan).

Vill du arbetsträna hos oss? Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller ditt samordningsförbund.