Trygga körövningar

Snart startar församlingens körer för terminen. Vi i Höllvikens församling tar vårt ansvar för att hindra spridning av covid-19. Eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderar att körer som huvudsakligen består av personer 70 år och äldre bör undvikas kommer  Glädjestämman att vara vilande denna termin. Om Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationerna kommer vi att återkomma med ny information

 Detta kan vara bra för dig som är korist i församlingen att veta:

· Du är välkommen att sjunga i kören om du är symtomfri.

· Var noggrann med din handhygien, tvätta gärna händerna både före och efter repetitionerna.

· Kom så nära inpå repetitionen som möjligt så att ni slipper att vänta i våra lokaler.

· Vi har placerat ut prickar på golvet så att koristerna är placerade med två meters avstånd både åt sidorna, framför och bakom.

· Vi ber er även hålla avstånd till oss körledare.

·  Håll minst 2 meters avstånd mellan varandra, även i pauserna.

· Om du måste hosta eller nysa gör det vänligen i armvecket

· Dela inte noter eller annat material med någon annan korist.

· Om en korist kommer till en repetition med uppenbara symptom så kommer hen vänligt att uppmanas att gå hem.

· Vi kommer börja terminen med att repetera utomhus. När det blir kyligare flyttar vi in i våra lokaler, där det finns god ventilation.

· Deltagare som haft bekräftad covid-19, eller har gjort ett antikroppstest som visar att man har antikroppar mot sjukdomen, deltar på samma premisser som övriga kördeltagare.

Alla körledare kommer att skicka ut ett informationsbrev till sina körer med mer specifik information.

 

Vi hoppas på en givande och trevlig termin trots att vi måste anpassa oss för att hindra pandemins framfart.

Vi ser fram emot att träffa er!