Meny

Läger 2 Ivön

Lägergruppernas konfirmander träffas några gånger under terminen för att sedan på sommarlovet åka iväg på ett tio dagar långt läger. 

Första träffen: söndag 22 september 2019 i Kyrkans hus

Övernattning: under hösten 2019

Gemensam träff med övriga konfirmander: söndag 26 januari 2020 kl. 13–18 i Kyrkans hus

Läger: 6 juli–15 juli 2020 Ivön

Konfirmation: lördag 18 juli 2020

Egenavgift: 3000 kr

T I L L B A K A