Folkhälsoveckan 2022

16, 18, 20 maj • Möt oss i Nyckelhålsparken kl 14–16
             16 maj • Rörlig hjärngympa kl 15-16. 
                             Mät och upptäck Stora Hammars kyrka
             17 maj • Prova på kör kl 11-12, Kyrkans hus
             18 maj • Musikmeditation kl 13.00, Stora Hammars kyrka
             19 maj • Optimistkören samt soppa kl 12-14, Kyrkans hus
             20 maj • Meditation 30 minuter kl 10.30 samt 11.30, 
                             Stora Hammars kyrka