Några ungdomar i likadana skjortor bär på ett träkors och en ljusblå flagga.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Gålölägret 2023 – Högalid

Sommarläger under tre veckor.